Konkurss 2018. "Teātra spēlēšanas tradīcijas manā pagastā"

Last changed on Wed, 27/10/2021 - 19:33

2018. gadā, atzīmējot 200. gadadienu, kopš Dikļu muižā “Zundas” rijā uzvesta pirmā teātra izrāde latviešu valodā (Fr.Šillers “Laupītāji”, iestudē J.Peitāns, 1818.g.), Valmieras bibliotēka kā Reģiona galvenā bibliotēka izsludināja un rīkoja novadpētniecības konkursu.

Neliels apkopojums par konkursa rezultātiem: konkursā tika vērtēti 12 darbi no 15 bibliotēkām.No 6 novadiem - Naukšēnu un Beverīnas novados - piedalījās visas bibliotēkas. Burtnieku novadu pārstāvēja  - 4, Kocēnu un Rūjienas novadus - 2, bet Mazsalacas novadu 1 bibliotēka. Apkopojot ziņas par teātra spēlēšanu pagastos, ticis aptverts laika posms no 1865. - 2018. gadam. Ķoņu, Matīšu un Valmieras pagastos pirmo lugu iestudēšana notikusi ciešā  saistībā ar bibliotēku dibināšanu un atbalstīšanu.

Apjomīgākais materiālu apkopojumu sagatavoja Rencēnu I un II, kā arī Jeru pagasta bibliotēkas. Par savu darbu publikācijas veidojušas un lasītājus informējušas Burtnieku, Rencēnu I un II, Naukšēnu un Ķoņu pagastu bibliotēkas. Naukšēnos un Mazsalacā notikuši pasākumi ar mērķi apkopot stāstus, fotogrāfijas un atmiņas par teātra spēlēšanu apkaimē.

Teātra spēlēšanas tradīcijas Mazsalacā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Ķoņu pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Naukšēnu pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Bērzaines pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Burtnieku pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Jeru pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Kauguru pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Matīšu pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Rencēnu pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Rūjienā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Trikātas pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Zilākalna pagastā