Konkurss 2021. “Nozīmīgas personības vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945.-1991. gadam”

Last changed on Fri, 29/10/2021 - 15:27

      2021. gadā martā Valmieras bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka izsludināja novadpētniecības konkursu “NOZĪMĪGAS PERSONĪBAS VIETĒJĀS TERITORIJAS SAIMNIECISKAJĀ ATTĪSTĪBĀ LAIKA PERIODĀ NO 1945.- 1991. GADAM”, Burtnieku, Beverīnas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalcas un Kocēnu novadu publiskajām bibliotēkām.

         Konkursa mērķis, kā allaž, sekmēt reģiona pašvaldību publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, mantojuma saglabāšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu. Šī konkursa uzdevums bija rosināt bibliotēku darbiniekus apzināt un veidot materiālus par cilvēkiem, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā, ieņemot vadošos amatus padomju saimniecībās, kolhozos, ciemu un pilsētu izpildu komitejās, kā arī ražošanas uzņēmumos padomju periodā. Vienlaikus šis konkurss, līdzīgi, kā iepriekšēji, veicināja dažādu uzziņu avotu, datubāzu un citu informācijas meklēšanas iespēju apgūšanu, izmantošanu un apkopošanu, rezultātā tas sekmē bibliotēku publicitāti, nodrošinot savākto materiālu pieejamību lietotājiem šajās bibliotēkās un Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapas sadaļā “Novadpētniecība”.

   Pateicamies Valmieras novada bibliotēkām par paveikto. Atverot 2021. gada konkursa darbu kolekciju, mēs izceļam no aizmirstības un atdodam godu tiem novadniekiem, kuri veicināja Valmieras rajona saimniecību ekonomisko izaugsmi, lauku iedzīvotāju materiālo un sociālo labklājību, kultūras, izglītības un sporta dzīvi padomju gados.  Atcerēsimies - VIŅIEM BIJA SAVI IZAICINĀJUMI !

Helēna Lūsīte – kolhoza “Kaļiņina v. nos.” valdes priekšsēdētāja (1955-1959). (MAZSALACAS pagasts)

Nozīmīgas personības RAMATAS pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. - 1990. gadam

Padomju saimniecības «Burtnieki» direktors Arvīds Rihters. (BURTNIEKU pagasts)

Kolhoza “Matīši” priekšsēdētājs Harijs Apinis. (MATĪŠU pagasts)

Nozīmīgas personības TRIKĀTAS pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. līdz 1991. gadam

Oļģerts Jostsons un viņa dzīves gājums. (RENCĒNU pagasts)

RŪJIENAS pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāji. 1945 - 1990

Nozīmīgas personības IPIĶU pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. - 1991. gadam

Skolotājas Aleksandra Petrovas darba gaitas Vecates pamatskolā laika posmā no 1955. līdz 1975. gadam. (VECATES pagasts)

Alfrēds Vinters - Valmieras rajona Leņina kolhoza priekšsēdētājs 1965. -1988. (KOCĒNU pagasts)

Nozīmīgas personības BĒRZAINES pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam

Ar sportu sirdī - sporta skolotājs Gunārs Krūmiņš. (NAUKŠĒNU pagasts)

Nozīmīgas personības JERU pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam.

Nozīmīgas personības SKAŅKALNES pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945.-1991. gadam