Krāču kakta stāsti

Last changed on Fri, 25/02/2022 - 15:57

Ar saviem atmiņu stāstiem par dzīvošanās pēckara Valmierā un Krāču kaktā dalās rakstnieks, scenārists, žurnālists Armīns Lejiņš. Mārīte Pētermane stāsta par ēdieniem, kurus gatavoja viņas vecmāmiņa, dzīvodama kopā ar ģimeni Krāču kaktā.

Tabs

Mārīte Pētermane