2015. gada meistardarbnīca

 

Darbnīcas idejas koncepts

2015. gada tulkošanas darbnīcas  programma un afiša

Meistardarbnīcas vadītājs - tulkotājs Sergejs Moreino

2015. gada tulkošanas darbnīcas dalībnieki:

 

             

Anna Kalna

Vizītkarte  

Tulkojumi  

Anna Vintēna

Vizītkarte 

Tulkojumi  

Jana Baltaisbrencis

Vizītkarte

Tulkojumi

 

 

                    

Katrīna Anna Tupuriņa    

Vizītkarte  

Tulkojumi   

Matīss Mačulāns

Vizītkarte 

Tulkojumi 

Monta Sorokina

Vizītkarte

Tulkojumi

      

 

               

Anita Apine

Vizītkarte

Tulkojumi 

Agita Lapsa

Tulkojumi

                

 

 

Dalībnieku iespaidi:

 

 

Noslēguma lasījumu Sergeja Moreino ievadvārdi

 

 

Galalasījumi:

 

 

Tikšanās ar dzejnieci Dainu Sirmo