9. novembrī Bērnu apkalpošanas nodaļa strādā no plkst. 15.00

 

Informējam, ka Bērnu apkalpošanas nodaļa 9. novembrī strādās no plkst. 15.00 līdz 19.00.

No plkst. 10.00 līdz 15.00 grāmatas būs iespējams nodot Pieaugušo apkalpošanas nodaļā.