Bērnu veidotas gleznas no otrreizēja materiāla

Jūnijā Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā iespējams apskatīt gleznas, kuras pirmsskolas vecuma bērni kopā ar pedagogiem veidojuši no izlietotā iepakojuma – kārbām, korķiem, maisiņiem, PET pudelēm, konfekšu papīriem, u.tmldz. Darbi tapušiSIA „ZAAO”(ZAAO) vides projekta „Cilvēks vidē” ietvaros. Kopumā tika izveidotas vairāk nekā 60 gleznas, no kurām darbi ar pašu radošāko risinājumi izstādīti publiskai apskatei.

Projekts “Cilvēks vidē” tiek īstenots kopš 2001.gada, lai rosinātu bērnos vides apziņu. Pirmskolu un skolu audzēkņiem tiek stāstīts par atkritumu šķirošanu, otrreizēju pārstrādi un citiem aktuāliem ar videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu saistītiem tematiem. Uz ZAAO aicinājumu piedalīties dažādos radošajos konkursos šajā mācību gadā atsaucās 74 skolas, 39 pirmsskolas izglītības iestādes un 10 vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupas no dažādiem ZAAO darbības reģiona novadiem.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Mob.tālr.:26610013
E-pasts: [email protected]
Twitter.com/zaao_lv
Draugiem.lv/zaao
Facebook.com/ZAAOwaste
www.zaao.lv