Dullā trešdiena

 

23.jūlijā plkst. 13.00

Valmieras bibliotēka Bērnu apkalpošanas nodaļa aicina uz

Dullo trešdienu

No plkst. 13.00 bibliotēkā būs iespēja jautri pavadīt brīvlaika brīvos brīžus.

Spēlēsim spēles, risināsim uzdevumus,

spēlēsim galda spēles, zīmēsim un locīsim papīra kuģus.

Mazajiem dalībniekiem būs iespēja zīmēt ar pirktiņkrāsām.

(Ieeja brīva)