Ģimeņu rīta garšas palete, atzīmējot Valmieras Mākslas dienas

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aicina mazus un lielus 23. aprīlī plkst. 12.00 izbaudīt garšas paleti kopā ar popgrupu "Notiņas" un muzikālo teātri "Spēlīte". Izdziedāsim, izspēlēsim garšīgas dziesmas, K. Vērdiņa "Burtu zupu" un jautru noskaņojumu Valmieras mākslas dienu ietvaros. Ieeja - Tikkai viena šokolādes tāfelīte! Visi laipni aicināti!