Iesūti savu dzejoli krājumam "GARĀ PUPA"

 

Jaunais bērnu dzejas krājums "Garā pupa" ir tapšanas procesā. Dzejniece Inese Zandere ir krājuma veidotāja, un viņa aicina arī šajā izdevumā, sadaļā "Sākums" bērnus (bērnudārza un 1.-9.klašu vecuma posma) iesniegt savus darbus.

Šogad īpašas tēmas netiek piedāvātas - derēs viss oriģinālais, dabiskais, nesamākslotais un nenokopētais, kur dzejoļa formā izpaužas bērnu domas, vērojumi, personiskās izjūtas.

Ilustrācijas un noformējums vērtējumu neietekmē. Darbi jāiesūta elektroniski - Word dokumenta formātā uz adresi - [email protected].

Lūgums norādīt skolu, klasi un autora kontaktus. Tos, kuru darbi tiks publicēti krājumā, aicināsim septembrī uz "Garās pupas" Dzejas dienu, kuras laikā katrs saņems grāmatu, būs arī vairāku vērtētāju balvas. Par pasākumu, grāmatām un balvām ar bērniem (skolotājiem, bibliotekāriem, vecākiem) sazināsies projekta vadītāja Paula Jansone ([email protected]).

Darbu iesniegšanas termiņš - 30.maijs.