Konkurss "SPRĪDĪTIS LATVIJĀ"

 

Izstaigājis teātrus un tālas zemes, Sprīdītis šogad sasniegs 115 gadu vecumu – tāds Sprīdītis, kādu mums to aprakstījusi rakstniece Anna Brigadere. Var droši teikt, ka Latvijā puisēns īkšķīša augumā ir varenāks par varenu. Bet spēku tas smēlies no latviešu tautas pasakas. Tam pietika ar sprungulīti, svilpīti, paša drosmi un attapību, visi viņu sagaidīja ar patiesu prieku! Lai popularizētu Sprīdīša tēlu, un par godu Latvijas simtgadei Valmieras Dizaina un Māklas vidusskola sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku izsludina vizuālās mākslas konkursu "Sprīdītis Latvijā".

 

 

Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Naukšēnu, Mazsalacas, Kocēnu un Rūjienas 1. - 12. klašu skolēnu vizuālās mākslas konkursa "Sprīdītis Latvijā" nolikums.

---------------------------------------

Organizatori: Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskola sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku.

Dalībnieki:

Konkursā piedalās 1. - 12. klašu skolēni. 

Vecuma kategorijas:

  • 7-10 gadi;
  • 11-13 gadi;
  • 14-18 gadi.

Konkursa mērķi un uzdevumi

1.Sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi.

2.Rosināt interesi un mīlestību par dzimto vietu.

3.Iesaistīt skolēnus apkārtējās vides iepazīšanā un apzināt savas nacionālās kultūras un tradīciju bagātības.

4.Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu.

5.Veicināt sadarbību starp Valmieras integrēto bibliotēku, vizuālās mākslas pedagogiem un audzēkņiem.

Konkursa nosacījumi, darbu noformēšana un iesniegšana:

Dalībnieki ilustrē darbus dažādās tehnikās un stilā (zīmējumus, gleznojumus, kolāžas u. c.),atbilstoši nolikuma tēmai uz A3 formāta lapas.

Mākslas darbu aizmugurē jāpielīmē vizītkarte: Autora vārds ,uzvārds, klase, skola, skolotājs un skolotāja e-pasts.

Darbus jāiesniedz Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolā (Purva ielā 12 pie dežuranta vai 311.klasē) līdz 6.novembrim.

 

Konkursa mākslas darbu vērtēšanas kritēriji:

  • Atbilstība uzdevuma nosacījumiem (Darbā jābūt ilustrētam A.Brigaderes tēlam Sprīdītim vēsturiskā vai laikmetīgā stilā kādā no Latvijas vietām.);

  • Oriģinalitāte;

  • Kompozicionālais risinājums;

  • Izpildījuma kvalitāte;

Konkursa darbu vērtēšanas komisija:

Valmieras pilsētas un starpnovadu vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Silvija Melnūdre, Valmieras Mākslas Vidusskolas pedagogi, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa un galvenās bibliotekāres.


Konkursa mākslas darbu izstādes vieta un laiks:

Izstāde notiks Valmieras integrētajā bibliotēkā no 10.novembra līdz 15.decembrim.

Konkursa dalībnieki tiek aicināti uz izstādes atklāšanu 14.novembrī plkst. 15 00 Valmieras integrētajā bibliotēkā, kur notiks uzvarētāju apbalvošana.

        

              Valmieras pilsētas starpnovadu vizuālās mākslas skolotāju

MA vadītāja S.Melnūdre

10.09.2018.