Bērnu apkalpošanas nodaļas Datorlasītavas izmantošanas noteikumi

Datoru izmantošanas noteikumi:

 • Drīkst izmantot bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam.
 • Lietotājiem jābūt reģistrētiem bibliotēkā.
 • Katram datorlasītavas apmeklētājam ir jāpiesakās pie darbinieka un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Darbinieks apmeklētāju piereģistrē BIS Alise Ierīču pārvaldībā
 • Spēļu datoru (7.-9. dators) izmantošanas laiks ir 1 stunda dienā.
 • Mācību datoru (3., 5. dators) izmantošanas laiks ir 2 stundas dienā.
 • X-box spēlēs izmantošanas laiks 1 stunda dienā.
 • Starp datortehnikas izmantošanas seansiem jāievēro pārtraukums ne mazāk kā 1 stunda.
 • Datoru var rezervēt vienu dienu uz priekšu.
 • Ja apmeklētājs neierodas 10 min no rezervētā laika sākuma, datoru drīkst izmantot cits apmeklētājs.
 • Izdrukāt informāciju no datora drīkst, tikai saskaņojot ar bibliotekāru.
 • Lietotājam līdz 16 gadu vecumam izdrukas un dokumentu kopijas līdz 5 lapām dienā Bērnu apkalpošanas nodaļā ir bez maksas.
 • Datoru lietotāji drīkst izmantot personīgās audio-austiņas.
 • Dokumentus vai datus pēc darba beigšanas neatstāt datorā, bet izdzēst tos.
 • Lietotājam nekavējoties jāinformē bibliotekārs par programmas kļūdām, kā arī ja nestrādā vai ir bojāta aparatūra.


Nav atļauts:

 • Lietot pārtikas produktus un traucēt darbu citiem.
 • Lejupielādēt un instalēt savas programmas vai likvidēt esošo programmatūru.
 • Mainīt datora konfigurāciju.
 • Jebkādā veidā ietekmēt datortīkla, serveru un tajos esošās informācijas drošību.
 • Bojāt datorus un pārējo inventāru. Ikviens telpas vai inventāra bojājums jākompensē pašam lietotājam.
 • Veikt nelegālas vai neētiskas darbības, kas var nest kaitējumu citiem vai sev pašam (tai skaitā spēlēt vardarbīgas spēles)


Lietotāji, kuri neievēro izmantošanas noteikumus, uz laiku zaudē tiesības apmeklēt datorlasītavu, par ko viņam paziņo Bibliotēkas direktors.