Piedalies aptaujā!

Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs aicina piedalīties aptaujā bērnus un pusaudžus, lai noskaidrotu un atrastu to

elkus,autoritātes Latvijas mūzikā, sportā, kultūrā u.c. jomās, kuri iedvesmo bērnus un jauniešus, kuros tie ieklausās

un kam vēlas līdzināties!

Aptaujas rezultāti tiks izmantota apkopotā veidā bibliotēkas projekta vajadzībām!

Aptauju varēs aizpildīt līdz 30. jūnijam skatīt ŠEIT!