SIRSNĪGI SUMINĀTI grāmatu autori un dižākie lasītāji!

 

Veiksmīgi aizvadīti ikgadējie Lielie Lasīšanas svētki, kas ir lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019 NOSLĒGUMA PASĀKUMS. Tajā piedalījās ap 700 žūrijas bibliotēku pārstāvji – bērni, jaunieši un pieaugušie, kuri ieradās Rīgā no visiem Latvijas novadiem. Prieks par Valmieras puses lasīšanas ekspertiem, kuri kuplināja svētku dalībnieku pulku. Valmieras bibliotēka tradicionāli organizēja braucienu žūrijas aktīvistiem, bērni, jaunieši un pieaugušie (gan bibliotekāri, gan skolotāji, gan vecāki) izbaudīja svētku dienu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī iepriecināja savus iemīļotākos grāmatu veidotājus ar nelieliem sveicieniem no Valmieras bibliotēkas. Lepojamies ar to, ka par Lasīšanas vēstnesi no Vidzemes godāja Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolotāju Diānu Pozdņihovu, jo no skolas žūrijā piedalījās vairāk par 100 dalībnieku. Paldies visiem programmas dalībniekiem un tās atbalstītājiem par aizrautīgo lasīšanu un grāmatu vērtēšanu! Gaidīsim jauno grāmatu kolekciju!

 

Vairāk par pasākumu skatīt šeit:

https://lnb.lv/sites/default/files/media/aktualitates/bjv_zurija_2019_rezultati.pdf?fbclid=IwAR15yAp9k0EhUNjFcFp0_TM6Awf9Wz5yrQOBz9ObTc8MewR3zlaur7SvSko

 

Bildes no pasākuma skatīt šeit:

https://makonis.lnb.lv/index.php/s/wd0HNpElXhsmKSn. Fotogrāfs Kristians Luhaers.

https://www.la.lv/foto-sirsnigi-suminati-milako-gramatu-autori-un-dizakie-lasitaji.
 

 

                                

       Lasīšanas vēstnese no Vidzemes                                   Valmieras puses lasīšanas eksperti

       Diāna Pozdņihova un galvenā                                       pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas

       bibliotekāre Lolita Dreimane