Tiek izziņots skolēnu vizuālās mākslas konkurss - "Plakāts"!

 

Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Naukšēnu, Mazsalacas, Kocēnu un Rūjienas 7.-12. klašu skolēnu vizuālās mākslas konkursa ”Plakāts” nolikums.

 

Tēma: Grāmatu lasīšana


Organizatori: Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskola sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku.


Dalībnieki :
Konkursā piedalās 7.-12.klašu skolēni.


Konkursa mērķi un uzdevumi:
1.Sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi.
2.Rosināt interesi par dažādiem mākslas veidiem un stiliem, kas tiek izmantoti plakātā.
3. Apzināt savas nacionālās kultūras un tradīciju bagātības.
4.Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu.
5. Popularizēt grāmatu lasīšanu un bibliotēku apmeklēšanu, kā vienu no stilīgākajiem
brīvā laika pavadīšanas veidiem, veicināt grāmatu lasīšanas ģimenes tradīcijas.
6.Veicināt sadarbību starp Valmieras integrēto bibliotēku, vizuālās mākslas pedagogiem un audzēkņiem.

Konkursa nosacījumi, darbu noformēšana un iesniegšana:
Dalībnieki ilustrē darbus dažādās tehnikās un stilā
(zīmējumus, gleznojumus, grafikas, fotogrāfijas, kolāžas,u.c.),
atbilstoši nolikuma tēmai uz A3 vai A2 formāta lapas.
Mākslas darbu aizmugurē jāpielīmē vizītkarte:

  • Autora vārds ,uzvārds,
  • klase,
  • skola,
  • skolotājs un skolotāja e-pasts.

Darbus jāiesniedz Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolā (Purva ielā 12 pie dežuranta) līdz 13.septembrim.


Konkursa mākslas darbu vērtēšanas kritēriji:

  • Atbilstība uzdevuma nosacījumiem

(Jābūt ilustrētam plakātam-mākslinieciskam attēlam ar īsu tekstu,
brīvi izvēlētā stilā un tehnikā par grāmatu lasīšanu.
Informācijai jāiedarbojas ātri, nekļūdīgi. Tas tiek panākts ar specifisku stilu
atlasi un to izteiksmības kāpinājumu, intriģējošu kompozicionālo un tehnisko
risinājumu.);

  • Ideja un oriģinalitāte;
  • Kompozicionālais risinājums;
  • Izpildījuma kvalitāte;
  • Tehnikas izvēle.


Konkursa darbu vērtēšanas komisija:
Valmieras pilsētas un starpnovadu vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Silvija Melnūdre,
Valmieras Mākslas Vidusskolas pedagogi,
Valmieras integrētās bibliotēkas bibliotekāres.

Konkursa mākslas darbu izstādes vieta un laiks:
Izstāde notiks Valmieras integrētajā bibliotēkā no 23.septembra līdz 15.decembrim.
Konkursa dalībnieki tiek aicināti uz izstādes atklāšanu 21.septembrī plkst.12.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā, kur notiks uzvarētāju apbalvošana.

Valmieras pilsētas starpnovadu vizuālās mākslas skolotāju
MA vadītāja S.Melnūdre
01.05.2019.