Uzraksti savu stāstu! Konkurss "Rakstām Latvijas simtgades grāmatu Valmierai"

Ja Tu spēj iztēloties vīziju, ka Tavs mazdēls vai mazmeita, varbūt abi, bet varbūt visi trīs vai četri 2118.gadā, kad Latvijai jau cienījami apritēs divsimt gadu, Valmieras plašākajā grāmatu krātuvē - bibliotēkā - lasa Tevis pašrocīgi rakstītu redzējumu par Latviju pēc simts gadiem, 

tad esi aicināts, neatkarīgi no vecuma un beidzot neņemot vērā arī vārdu skaitu, uzrakstīt

savu sapni, domas vai redzējumu Latvijai, Valmierai pēc simts gadiem.

 

Valmieras integrētā bibliotēka aicina piedalīties konkursā

"Rakstām Latvijas simtgades grāmatu Valmierai".

 

Konkursa mērķis: apzināt savu piederību Latvijai un Valmierai. Veicināt jauniešu un sirdī jaunu cilvēku interesi un iesaisti sava, Latvijas un Valmieras nākotnes mērķu plānošanā un realizēšanā.

Darba uzdevums: uzrakstīt savu sapni, domas vai redzējumu Latvijai, Valmierai pēc 100 gadiem.

Darbu iesniegšana rokrakstā A4 lapas formātā Valmieras integrētajā bibliotēkā līdz 15. novembrim.

Grāmatas tapšanas laiks līdz 20. novembrim - žūrijas komisija 100 atlasīto darbu autorus aicinās uz bibliotēku ierakstīt vārdus grāmatā.

Grāmatas atvēršanas svētki - 2018.gada 4.decembris

Grāmatas patronese - dzejniece un skolotāja Daina Sirmā

 

Konkursa organizatori:

Māris Bušmanis - Valmieras pilsētas un novadu latviešu valodas skolotāju apvienības vadītājs, 29573195

Ilze Karsa - Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja, 26422193

 

 

Atskats:

Valmieras puiku dienā atveram mūsu Simtgades grāmatu Latvijai un Valmierai!

 

Latvija šogad svin savu pirmo valsts pastāvēšanas simtgadi.

Svinam dažādi un aizrautīgi- ar lielākiem un mazākiem pasākumiem- koncertiem, jaunām filmām, ļaužu interešu kopīgām tikšanām aktivitātēm, ar ģimeņu dzimtu pētījumiem, novada vēstures izzināšanu.

Pirms 10 gadiem Valmieras bibliotēkā radās tradīcija decembra sākumā ar kopīgu pasākumu atzīmēt novadnieka, rakstnieka, grāmatas “Valmieras puikas” autora Pāvila Rozīša 120 dzimšanas dienu. 

Valmieras puiku diena šo gadu garumā ieskanas ar Valmieras muzeja vēsturnieces Ingrīdas Zīriņas  stāstu par Valmieras puiku takām Valmierā,  uzklausām šodienas pazīstamu valmieriešu stāstus par profesijas izvēli un visi kopā apmaināmies domām un viedokļiem par šodienas dzīvi, jauniešu dzīves plāniem un mērķiem.

Simts un vairāk gadu mūs šodien šķir no senajiem, vēsturiskajiem notikumiem, kas aprakstīti grāmatā. Bet kas ir kopīgs? Tā ir piederība Valmierai un sajūta- es arī esmu Valmieras puika, meitene.

Domājot par to, ko šodienas bibliotēkas lasītāji varētu atstāt bibliotēkā par piemiņas zīmi Latvijas simtgadē, radās doma uzaicināt bērnus, pieaugušos uzrakstīt vēlējumu, pārdomas par šodienu un sapni par nākamo simtgadi.

Grāmatas atklāšanas svētki un Pāvila Rozīša 129. dzimšanas dienas atzīmēšana notika 5. decembrī koncertzālē “Valmiera”, kad pie balti klātiem galdiem pulcējās pasākuma organizatori un dalībnieki.

Radošā tikšanās ”Valmieras puikas, meitenes,,, pēc 100 gadiem “sākās ar Pārgaujas ģimnāzijas (VPĢ) skolnieka Matīsa Kučinska lasījumu par restorānu “Vecpuisis” pēc simts gadiem-2118 . gadā. Matīss vasarā strādājis šeit par viesmīli. Matīsa nākotnes vēstījums izpelnās dāvanu no restorāna klientu attiecību vadītājas Aigas Kampenusas.

Pasākuma dalībnieki Aigas un vēlāk Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītājas Ingrīdas Zīriņas teiktajā iepazīst un uzzina daudz interesanta par Vecpuišu parka un ēkas vēsturi.

Arī 1918. gada 18. novembrī šeit tiekas valmierieši, lai uzzinātu, ka Latvijas valsts ir proklamēta.

Pasākuma patronese Daina Sirmā ir izlasījusi 52 konkursa darbus, kuros atklājušies jauniešu sapņi, šodiena, vēsture.

Laikmeta liecība ir arī rokraksts. Daudziem bijis sarežģīti salasāmi uzrakstīt tekstu.

Jaunieši rakstījuši par galvenajām vērtībām- ģimene, daba, Dziesmu un deju svētki, “Prāta vētra “, teātris.

Sendija raksta: Sēžu pie Gaujas, un nakts vai upe zum ar klusu spēku. Pretī upes šalkoņai atbalso zvaigžņu spozme. Pēc 100 gadiem būs tāpat”.

Vecākais pasākuma dalībnieks Argolds Miglāvs, Valmieras vīru kora “Baltie  bērzi” korists, kuram pāri jau 90 gadiem, savu vēlējumu uzrakstījis dzejā :

“Nāk trešā Atmoda- kļūst Tauta brīva,

Uz simtgadi ceļš paveras nu brīvs.

Mums jākopj Tēvuzemes dziesmu druva,

Jo dziesmu gars vēl saglabājies dzīvs”.

Literāts un mūsu novadnieks Andris Briedis raksta: “Lai lepnums par to: es esmu latvietis. Jo: še kur līgo priežu meži, esmu dārgām saitēm siets... Rieteklis

Vidzemes Augstskolas rektors, vēsturnieks Gatis Krūmiņš raksta: ”Simts gadi ir ļoti īss un vienlaicīgi arī ļoti ilgs laiks. Vēstures grāmatu vai stundu laikā mēs reizēm dažās minūtēs jeb pat vienā acumirklī pārskrienam pāri vairākām simtgadēm, taču mūsu pašu dzīve reizēm īss mirklis šķiet kā vesela mūžība. Un visinteresantākais, emocionāli vispiesātinātākais laiks mums ‘’šķiet tas, kurā mēs paši esam dzīvojuši, kurā esam sapņojuši, mīlējuši un sajutušies mīlēti.

Taču visvairāk par visu mēs jums novēlam mīlestību. Lai jūs esiet mīlēti un arī jums ir ko mīlēt. Savu valsti, novadu, tuvākos cilvēkus. Patiesas mīlestības spēku neaizvietos nekādas tehnoloģijas, vismaz tā mēs domājam un tam ticam šajā tālajā 2018. gadā. Mūsu veidotā grāmata glabāsies Valmieras bibliotēkā.

Māris Bušmanis- Latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs, aktīvs bibliotēkas idejas atbalstītājs sacīja” Man liekas, mākslinieciskā vērtība, kas tajā grāmatā ir vai nav, nav pats galvenais, bet gan jūsu personiskās izjūtas. Man liekas, ka tā vērtība būs pēc gadiem desmit, piecpadsmit, kad, ejot pāri Gaujas tiltam, atcerēsities: aāā, bija tāda grāmata, es tajā kaut ko rakstīju.”

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Karsa

Valmieras bibliotēka