Zvaigznes ABC “Lasīšanas stafete 2019” veiksmīgi finišējusi

Jau piekto gadu apgāds “Zvaigzne ABC” rīkoja “Lasīšanas stafeti”, kuras laikā dalībniekiem, bija jāizlasa grāmatas no piedāvātā saraksta. Lai piedalītos konkursā, bija obligāti jāizlasa vismaz viena grāmata no katras kategorijas – klasika, latviešu autora darbs, ārzemju autora darbs un sērijizdevuma darbs.

 

Katrā vecuma grupā tika piešķirtas 3 balvas. Lai pretendētu uz mazāko naudas summu – 20 eiro, bija jāizlasa vismaz 4 grāmatas, lai pretendētu uz 50 eiro – vismaz 8 grāmatas, lai iegūtu 70 eiro bija jāizlasa vismaz 12 grāmatas, bet 100 eiro ieguva čaklākie lasītāji, kuri izlasīja vismaz 16 grāmatas.

 

Par katru grāmatu vajadzēja dalīties ar viedokli, iesniedzot aprakstu rakstiski vai video formātā.

 

Tika pasniegtas arī veicināšanas balvas, žūrijas specbalvas, balvas pieciem dalībnieku vecākiem un pateicības raksti kopā ar dāvanu kartēm, nonāca pie aktīvāko bibliotēku pārstāvjiem.

 

Šajā konkursā balvas saņēma sekojoši mūsu lasītāji:

  • Liliāna Krūskopa (vecuma grupā 7 – 9 gadi) no rakstnieka Dzintara Tilaka rokām saņem balvu – 50 eiro un grāmatu “Kikas Mikas enciklopēdija. Dzīvnieki”,
  • Zintis Dzvinko (vecuma grupā 7 – 9 gadi) no apgāda Zvaigzne ABC E-grāmatu projektu vadītājas veicināšanas balvu – žurnāla “Ilustrētā Junioriem” abonomentu 3 mēnešiem un žurnālu komplekts,
  • Elīza Evelīna Pētersone (vecuma grupā 13 – 16 gadi) veicināšanas balvā saņēma kompaktdiskus (CD) no sērijas “Mazā interaktīvā enciklopēdija”,
  • Evija Dzvinko saņēma no žūrijas pārstāves Bārbalas Simsones Dalībnieku vecāku balvu – dāvanu karti 30 eiro vērtībā un grāmatu “Pagalma mantojums”.

Starp dalībnieku nosauktajām un visvairāk balsu savākušajām bibliotēkām ir arī Valmieras intergrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa. Balvā saņēmām pateicības rakstu par atsaucību un lasītprieka veicināšanu un 3 dāvanu kartes no apgāda Zvaigzne ABC. Paldies Jums par aktīvu dalību!

 

Aktīvāko bibliotēku pārstāvji. Fotogrāfija no 22.augusta “Lasīšanas stafetes 2019” noslēguma pasākuma, kas norisinājās uz kuģa “Romantika”. Foto: Eduards Groševs.

Vairāk par konkursu skatīt šeit.