Aicinām piedalīties E-prasmju nedēļā 2015!

No 23. līdz 27. martam Latvijā jau sesto reizi ritēs E-prasmju nedēļa – Eiropas mēroga sabiedrības informēšanas kampaņa, kas informē par e-prasmju lomu mācībās, darbā un ikdienas dzīvē, e-prasmju apguves iespējām, e-pakalpojumiem un citām e-vidē pieejamajām iespējām.

Visā valstī, arī Valmieras integrētajā bibliotēkā, būs iespējams piedalīties dažādos informatīvos pasākumos un praktiskās nodarbībās.

Datums

Aktivitāte

Vieta

23.-27.03.

Bibliotēka kabatā

Projekta “Lasi un tev sekos” ietvaros skolēnu klases no Valmieras skolām piedalīsies programmā “Bibliotēka kabatā”. Vienas nodarbības laikā jaunieši uzzinās par tendencēm un jaunumiem informāciju tehnoloģiju jomā, kas maina mūsu lasīšanas paradumus, par e-grāmatu aplikācijām iPhone, iPad un Android planšetdatoriem un telefoniem.

 

VB BAN

23.-27.03. Grupu nodarbības pēc plāna

Planšetdators senioriem

Bibliotēka uzsāks apmācības senioriem, kas vēlas uzzināt vairāk par planšetdatoru izmantošanu. Kas ir App Store un Google Play? Kas ir aplikācija? Ko ar to visu var iesākt? Uzzināsiet nodarbībās bibliotēkā.

 

VB

Mācību klase

23.03.

12.00.-13.15

 

E-prasmju nedēļas atklāšanas tiešraide

Diskusija „Digitālās prasmes Digitālajā vienotajā tirgū”

Pārraide no ES mājas (Rīga, Aspazijas bulvāris 28)

 

 

VB TV

23.03.

Tiešraide

14.00.-16.00

Prezentācijas un diskusija„E-prasmes digitālajai paaudzei”

Izglītības attīstības pamatnostādnes paredz IKT integrēšanu dažādos mācību priekšmetos jau sākumskolas laikā. No 2015. gada 1.septembra paredzēts piedāvāt skolām aprobācijai piecu datorikas apguves mācību programmu pilotprojektu, kas ir priekšnoteikums jaunās kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, kurā īpaši tiek akcentēta datorikas jautājumu apguve. Diskusijā runāsim par izaicinājumiem un iespējām bērniem veiksmīgāk apgūt datorikas pamatprincipus

Programma

 

 

24.03.

15.00 – 16.00

 

YouRock -pasākums par jauniešu iespējām uzrunāt potenciālos darba devējus. Tiešraide

 (Pārraide no Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra)

Pasākuma dalībnieki uzzinās, kādas prasmes ir nepieciešamas mūsdienu darba tirgū un kādas būs aktuālas nākotnē? Kuras profesijas ir pieprasītas? Tiks sniegta informācija un uzklausīti dalībnieku viedokļi.

Pasākuma laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar interneta vietni  “YouRock”, kas sniedz jauniešiem iespēju daudzveidīgi prezentēt sevi potenciālajiem darba devējiem, piemēram, apkopojot informāciju par savām prasmēm, izveidojot CV, darbu portfolio un blogu, apkopojot citu cilvēku sniegtos prasmju apliecinājumus u.c.

Savukārt darba devēji, izmantojot “YouRock”,  var meklēt potenciālos darba ņēmējus.

Pasākuma apraksts

BAN

24.03.

17.00.

Informatīvs pasākums „Valsts un pašvaldību e-pakalpojumi”.

Aicinām atnākt uz bibliotēku un uzzināt vairāk par e-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu "Valsts ir internetā", Valsts un pašvaldību portālu www.latvija.lv, ka arī par Valmieras pašvaldības e-pakalpojumiem

C114

24.03.

17.30.

Kadastrs Tavā kabatā

 Valsts zemes dienesta bezmaksas mobilās aplikācijas Kadastrs.lv prezentācija un praktisks demonstrējums.

Aicinām apmeklētājus nākt ar saviem viedtālruņiem vai planšetdatoriem un izmēģināt aplikāciju.

C114

25.03.

9.50-10.20

BIS ALISE e-katalogs Tavā kabatā.

Apmācība  un BIS ALISE e-kataloga mobilās versijas lietošanas veicināšana studentu vidē. Tēma: Vēsture viedtālrunī. Interpretācija

Īss apraksts: ViA Tūrisma virziena studenti kursa Eiropas vēsture ietvaros meklē informāciju VIB kopkataloga mobilajā versijā un dalās ar rezultātiem

 

VIA

26.03. Metodiskā diena

E-prasmes bibliotekāriem.

 

 

27.03.

Tiešraide

10.30-12:40, 13.20-14:30

Seminārs “E-iespējas pašvaldībās”

Semināra dienas kārtība

 

 

 

Izmanto iespēju un apliecini savas IKT prasmes, nokārtojot MTA (Microsoft Technology Associates) testu!

Jauniešiem no 16 – 30 gadu vecumam, kuri mācās vai meklē darbu, ir iespēja iegūt bezmaksas kuponus MTA (Microsoft Technology Associates) testu kārtošanai. Uz šiem bezmaksas kuponiem var pieteikties tikai tie jaunieši, kuri nav darba attiecībās, bet mācās skolā, augstskolā vai ir bezdarbnieki.

Jauniešiem Latvijā ir pieejami 600 bezmaksas kuponi MTA testu kārtošanai. Kopā Eiropā iespēja tiek dota 10 000 jauniešiem.

Vairāk informācijas:

http://eprasmes.lv/ikt-zinasanu-parbaude-un-testi/mta-microsoft-technology-associate-testi/

Zināšanu tests „Es – elektroniskā vidē”

8.-12.klašu skolēniem būs iespējams VARAM mājas lapā aizpildīt zināšanu testu „Es – elektroniskā vidē”. Ar šī testa palīdzību skolēniem tiks sniegta iespēja paplašināt savas zināšanas un izpratni par valsts un pašvaldību piedāvātajiem e-pakalpojumiem un to pielietošanu gan pašu, gan vecāku vai radinieku saziņai ar valsts pārvaldes iestādēm un citām iespējām. Izlozes kārtībā 10 skolēni tiks pie noderīgām pārsteiguma balvām. Zināšanu tests skolēniem būs pieejams VARAM mājas lapā no 10. marta līdz 30. martam ieskaitot.

E-prasmju nedēļas laikā LIKTA aicina vispārizglītojošo skolu skolotājus izmēģināt jauno ECDL moduli „Sadarbība tiešsaistē”:

Šajā modulī ir iekļauti jēdzieni un prasmes, kas attiecas uz tiešsaistes sadarbības rīku uzstādīšanu un izmantošanu, piemēram, datu koplietošanas rīki, kalendāri, sociālie mediji, tiešsaistes sapulces, mācību vides un mobilās tehnoloģijas.

Akcijas laikā piešķirsim 50 bezmaksas ECDL kartes un testa kārtošanas iespējas. Lai pieteiktos testam, lūgums aizpildīt tiešsaistes reģistrācijas formu līdz 28.martam.
Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas saņemsiet atbilstošu ECDL sertifikātu. Vairāk informācijas: http://eprasmes.lv/ikt-zinasanu-parbaude-un-testi/ecdl-tests-skolotajiem-sadarbiba-tiessaiste/

E-prasmju nedēļu Latvijā rīko Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Šogad šī kampaņa tiek organizēta GetOnline Week 2015 ietvaros un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas. Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstītības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā.

Gaidām Jūs E-prasmju nedēļas pasākumos!