Albums “Terra Mariana″ Valmieras integrētajā bibliotēkā

Valmieras integrētā bibliotēka saņēmusi dāvinājumu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas – albumu “Terra Mariana.1186-1888”, kas vēsta par kristīgās ticības izplatīšanos Latvijā un Igaunijā, kādreizējā Livonijā, ko mēdz dēvēt par Marijas zemi (Terra Mariana ) vai Māras zemi.

Albums “Terra Mariana. 1186-1888″  ir unikāla vēstures liecība. Tas izdots 1888.gadā tikai vienā eksemplārā, un tā oriģināls glabājas Vatikāna apustuliskajā bibliotēkā.

1888.gadā savas priesterības 50. jubileju svinēja tolaik ļoti ietekmīgais pāvests Leo XIII. Arī no Rīgas viņš saņēma krāšņu dāvanu - vēsturisku albumu „Terra Mariana”. Tajā bija atspoguļota kristīgās ticības vēsture kādreizējā Livonijā, ko mēdza saukt arī par Marijas zemi.

Pavisam īsi raksturojot, tā ir Baltijas vēstures retrospekcija 700 gadu garumā no Baltijas katoliskās aristokrātijas skatu punkta.

2007. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka un Vatikāna Apustuliskā bibliotēka parakstīja kopizdevuma līgumu, kas paredzēja albuma “Terra Mariana.1186-1888″ izdošanu – desmit pilnīgu faksimilizdevuma un tūkstoš samazināta izmēra faksimilizdevuma eksemplāru izdošanu ar detalizētu zinātnisko komentāru krājumu. 2008. – 2009. gadā noritēja albuma desmit pilnīgā izmēra faksimila druka Itālijas izdevniecībā Franco Cosimo Panini Editore.S.p.a., kas var lepoties ar bagātu pieredzi šāda veida izdevumu pagādāšanā. 2011. gadā albuma faksimila kopijas tika nogādātas Rīgā, bet 2014. gada martā tika pabeigta 1000 eksemplāru un zinātnisko komentāru sagatavošanas un izdošanas darbi.

 

Vairāk informācijas šeit

Barkovska, Genovefa."Terra Mariana" atkārtotās izdošanas priekšvēsture. Bibliotēku Pasaule, Nr.45 (2009), 72.-76.lpp.