Apmeklētāju ievērībai!

Sakarā ar Valmieras Novada fonda 10 gadu jubilejas svinībām bibliotēkas telpās ceturtdien, 10. septembrī, bibliotēka apkalpos klientus līdz 17.00, Bērnu apkalpošanas nodaļa līdz 14.00. Dežurējošais bibliotekārs 1. stāvā palīdzēs jums neatliekamos gadījumos, kā arī reģistrēs atnestos un izsniegs rezervētos dokumentus.