Bibliotēka aicina dāvināt laikrakstu "Atmoda"

Būsim pateicīgi par vērtīgo laikrakstu "Atmoda" komplektu, jo bibliotēkā, diemžēl, šis mūsu kultūrvēsturei tik nozīmīgais izdevums gājis zudībā. Laikraksts iznāca kopš 1988. gada 7. oktobra līdz 1992. gada 31.martam.