Bibliotēkā apskatāms projekta #RītdienasES digitālais stends

Bibliotēkā apskatāms projekta #Rītdienas ES digitālais stends

 

Valmieras integrētajā bibliotēkā no 2022. gada 4. līdz 11. janvārim apskatāms un interaktīvi izmēģināms projekta par kohēzijas politiku #EUTomorrow (#RītdienasES) digitālais stends. 

 

Stendā iespējams uzzināt par kohēzijas objektiem, kuri atbilst šādiem mērķiem / kategorijām: 

  1. Viedāka Eiropa, izmantojot inovācijas, digitalizāciju, ekonomikas pārveidošanu un atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
  2. Videi draudzīgāka Eiropa;
  3. Savienotāka Eiropa, izmantojot stratēģisku infrastruktūru un digitālos tīklus;
  4. Sociālāka Eiropa;
  5. Eiropa, kas ir tuvāka saviem pilsoņiem, atbalstot vietējās attīstības stratēģijas un ilgtspējīgu pilsētu attīstību visā Eiropas Savienībā.
     

Stendā lasāms īss apraksts par katru projektu (6 projekti katrā mērķī jeb kategorijā).

 

Projekts nav komerciāls, tā mērķis ir paplašināt Latvijas iedzīvotāju zināšanas par kohēzijas politiku un kā kohēzijas politika tiek īstenota Latvijā. Vairāk informācijas par projektu var atrast mājaslapā: https://ritdienases.lv