Dāvina grāmatu par Valmieras mūzikas skolas vēsturi starpkaru periodā

Ilggadēja Valmiera mūzikas skolas pedagoģe Daina Brigita Priede dāvina Valmieras bibliotēkai savu grāmatu "Muzikālās izglītības attīstības ceļš Valmierā". Tas ir pētījums par mūzikas skolas vēsturi laikā no 1920.-1945. gadam. Darbā apkopoti materiāli no Latvijas Valsts arhīva, LAB Misiņa bibliotēkas un Valmieras muzeja fondiem, kā arī Latvijas pirmās brīvvalsts laika periodiskajiem izdevumiem.

Pētījums dod ieskatu Latvijas tautas muzikālās izglītības norisēs 20.gs. sākumā, Valmieras mūzikas skolas darbībā no 1920.-1945.gadam un ziņas par skolas pedagogiem un audzēkņiem. Tai skaitā saturā atrodama starpkaru perioda muzikālā mantojuma analīze: par muzikālās audzināšanas saturu un metodiku, instrumentu spēles pamatprincipiem, mūziķa darba vērtējumu, kā arī 1936.gadā Prāgā notikušā Starptautiskā muzikālās audzināšanas kongresa atziņas.

Grāmatu dāvanā saņems arī autores kolēģi un bijušie audzēkņi