Eiropas Kultūras fonda pilotprojektā “Eiropas izaicinājums 2021” piedalās Valmieras integrētā bibliotēka

Eiropas Kultūras fonda pilotprojektā “Eiropas izaicinājums 2021” piedalās Valmieras integrētā bibliotēka

 

Projekta aktivitātes var aplūkot šeit

Pilotprojekta “Eiropas Izaicinājums 2021” laikā, Eiropas tīklā sadarbojoties publiskajām bibliotēkām, tiek identificēti un risināti Eiropas aktuālākie izaicinājumi. Bibliotēku izvirzītās tēmas ir nozīmīgas gan vietējā kontekstā, gan Eiropas līmenī. Bibliotēkām tiek dota iespēja dalīties ar savu pieeju un pieredzi vietējo izaicinājumu risināšanā. “Eiropas Izaicinājums 2021” nodrošina vietējo pieredzi ar Eiropas līmeņa saikni un nozīmi. Eiropā ir 65 000 publiskās bibliotēkas, kuras ir drošas publiskās kultūras telpas - gan fiziskās, gan tiešsaistes. Tajās ir pieeja saglabātām zināšanām un pieredzēm un kurās ir aicināti iesaistīties dažādu izcelsmju cilvēki. “Eiropas Izaicinājums 2021” nostiprinās publiskās bibliotēkas kā aktuālas, drošas un atvērtas publiskās telpas Eiropā.

 

“Eiropas Izaicinājums 2021” iesaista un ļauj bibliotēkām un to kopienām pārveidot pašreizējo un nākotnes publiskās telpas nozīmi kopā ar daudzveidīgām kopienām visā Eiropā. Iesaistītās publiskās bibliotēkas un to kopienas kopā izveidos un ieviesīs Eiropas mēroga aktivitāšu programmu, kas iesaista iedzīvotājus Eiropas publiskās telpas veidošanā, strādājot ar konkrētiem, vietējā kontekstā nozīmīgiem izaicinājumiem. Šī pieeja sistemātiski ļaus pievērsties Eiropas nākotnei – ieklausoties un strādājot ar iedzīvotājiem viņu atrašanās vietā, izmantojot esošo kultūras publisko infrastruktūru, un šādā veidā tiecoties atstāt ietekmi, kas pārsniedz Eiropas Kultūras fonda (European Cultural Foundation) resursus un atrašanās vietu.

 

2021. gada februārī kopā ar Amsterdamas publiskajām bibliotēkām (OBA) un sadarbībā ar projektu “Publiskās Bibliotēkas 2030” (Public Libraries 2030) un Demokrātisko Sabiedrību (Democratic Society) tika uzsākts Eiropas Izaicinājums 2021: Kā dažādas kopienas visā Eiropā veicina publisko telpu veidošanu un rosina demokrātiskas sarunas. Pilotprojektā “Eiropas Izaicinājums 2021” ir uzaicinātas piedalīties Amsterdamas publiskās bibliotēkas OBA (NL), DOKK1 Orhūsas publiskā bibliotēka (DK), Berlīnes centrālā un reģionālā bibliotēka (DE), Gentes De Krook bibliotēka (B), Kraņas pilsētas bibliotēka (SLO), Jordi Rubió i Balaguer bibliotēka (Sant Boi, ES) un Valmieras integrētā bibliotēka (LV).

 

2021. gada 9. maijā, Eiropas dienā, tiks uzsākts “Eiropas Izaicinājums 2021”. Tēmas, ko risinās iesaistītās bibliotēkas un viņu kopienas, ir lasītprasme, pilsētu bioloģiskā daudzveidība, droša digitālo tehnoloģiju izmantošana, sievietes un tehnoloģijas, sabiedrības veselība un mākslīgais intelekts, demokrātija, integrācija un vienlīdzīgas tiesības, kā arī mūsu publisko telpu atjaunošana. Valmieras integrētā bibliotēka ir iesaistīta projektā “Eiropas Izaicinājums 2021” ar mērķi aktualizēt publisko bibliotēku nozīmi un funkciju daudzveidību administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Projekta aktivitātes vienos cilvēkus no jaunveidotā Valmieras novada un rosinās sarunāties un līdzdarboties, lai cilvēki justos vienlīdzīgi un saprastu savu lomu vietējā reģiona, valsts un Eiropas attīstībā. “Demokrātijai ir nozīmīga publiskā telpa un cilvēkiem ir nozīmīgi līdzdarboties, lai šo publisko telpu un demokrātiju saglabātu” D. Rokpelne, Valmieras bibliotēkas direktore.

 

Ikvienam 9. maijā plkst. 15.30-16.30 ir iespēja piedalīties “Eiropas Izaicinājums 2021” tiešsaistes atklāšanas pasākumā. Tiešraides laikā interesenti tiks iepazīstināti ar “Eiropas Izaicinājumu 2021” un kopā tiks apspriests, kā šī jaunā iniciatīva tiecas pēc lieliem un maziem risinājumiem mūsdienu aktuālākajām problēmām. Tiešraidi var skatīties šeit: europeday.eu. Tiešraidē var piedalīties, piereģistrējoties ŠEIT. Sociālajos medijos “Eiropas Izaicinājums 2021” aktivitātēm līdzi var sekot, izmantojot tēmturi #TheEuropeChallenge