Izstāde "Lai latvji nerimst spēkā augt!: Latvijas veiksmes stāsti"

 

Pieminot Latvijas brīvības cīņu varoņus, sveicam Lāčplēša dienā!

Latvijas valsts svētku mēnesim veltītā izstāde "Lai latvji nerimst spēkā augt!: Latvijas veiksmes stāsti" apkopo dokumentus no Valmieras integrētās bibliotēkas krājuma un vēsta par mūsu tautas drosmi un gudrību, daudzveidību un krāšņumu, gara spēku pacelties pāri ikdienišķajam un spēju radīt pārlaicīgas, laika ritējumā globāli un lokāli sevi pierādījušas vērtības. Ekspozīcija, kas izkārtota vairākās vietās bibliotēkas 1.stāvā, mudina apmeklētājus plašāk paraudzīties uz lietām, ko ikdienas aizņemtībā reizēm piemirstam vai pieņemam par pašsaprotamām.  

Izstādes pamatu veido izdevumi, kas vēsta par Latvijas valsts dibināšanu. Īpašu uzmanību izstāde velta kultūras mantojumam, kas augstu tiek vērtēts gan vietējā mērogā kā unikālas vērtības, gan visas pasaules kultūras vēstures kontekstā: etnogrāfija, arhitektūra, dizains, lietišķā māksla. Tautas spēks ir cilvēki un vide, ko tie ap sevi rada, tāpēc izstādē izvietoti izdevumi, kas stāsta par spilgtām personībām, pētniecību, kultūru, tehnoloģijām, un dzīves svinēšanu. Ekspozīciju papildina Valmieras bibliotēkas krājumā esoša unikāla Latvijas Republikas karte, kas izdota īsi pēc valsts dibināšanas.

 

Grāmatas, DVD un žurnālus izsniedzam līdzi uz mājām. Mazam ieskatam:

Ceļš uz Latvijas valsti, 1914-1922

 

Igors Vārpa

 

I. Vārpa grāmatā pievēršas vēstures posmam no 1914. līdz 1922. gadam, kad Latvijas vēsturē tiek ierakstītas varonīgākās kaujas par Latviju - cīņas Mazās Juglas krastos, Ziemassvētku un Ķekavas kaujas, Nāves salas aizstāvēšana, pret Bermontu vērstās kauju operācijas, līdz ceļš uz Latvijas valsti un sapnis par Latviju vainagojas ar tās atzīšanu "de facto" un "de iure".

 

Eksemplāri bibliotēkā

Brīvās Latvijas prezidenti

 

Krājumā "Brīvās Latvijas prezidenti" autori cenšas parādīt Latvijas valsts galvas kā dzīvus cilvēkus, kuri ir dzīvojuši un darbojušies mūsu vidū. Grāmata veiksmīgi apvieno daiļliteratūras un historiogrāfijas elementus. No vienas puses, tajā ir atrodams korekts prezidentu biogrāfisko faktu izklāsts; no otras - tas ir arī labi lasāms, stāstošs teksts, kurš ir tapis zem meistarīgu literātu spalvas.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Zigfrīds Meierovics

 

Rihards Treijs

 

R. Treija monogrāfija vēsta par Latvijas valstsvīra, pirmā Latvijas ārlietu ministra, Lāčplēša Kara Ordeņa kavaliera Zigfrīda Annas Meierovica (1887-1925) dzīvi un darbu. Autors grāmatā apkopojis plašu informācijas un izziņas klāstu, kas balstīts nopietnā vēstures, arhīvu, preses un citu materiālu izpētē.

 

Eksemplāri bibliotēkā

18 : vēsturisks romāns

 

Pauls Bankovskis

 

Divi latvieši, divi dažādi laikmeti - starpā gandrīz vai gadsimts. Viens 1917. gada rudenī vēl nepavisam nav pārliecināts, vai latviešiem būtu vērts mēģināt dibināt savu valsti. Līdz 1918. gada 18. novembrim vēl ir laiks, viņa domas var mainīties, ja vien izdosies atbildēt uz jautājumu: ''Kāpēc?''. Otrs pie šī paša jautājuma nonāk 21. gadsimta otrajā gadu desmitā. Tas, kas 1918. gadā daudziem šķita jau atbildēts un pašsaprotams, piepeši tāds vairs neliekas. Šis ir stāsts par viņu abu neiespējamo satikšanos.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Simtam pāri. Viedā Latvija

 

Autoru kolektīva monogrāfija sagatavota, balstoties uz 2014.-2017. gadā veiktajiem pētījumiem 10 projektos, kas iekļāvās minētajam laika posmam apstiprināto sešu prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo pētījumu virzienu 5. virzienā: valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide). Monogrāfijā ir dots ieskats blokos sastrukturētajos projektos: 1. telpiskās attīstības projektu bloks, 2. sabiedrības attīstības projektu bloks, 3. ekonomiskās attīstības projektu bloks, 4. tiesiskais ietvars - ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde. Katrā projektu blokā ir sniegti secinājumi un ieteikumi, problēmu uzstādījumi un risinājumi. Tāpat katrā projektu blokā ir ietverti labās prakses piemēri un ekspertu viedokļi. 

 

Eksemplāri bibliotēkā

Latvietis. 100 nacionālās īpatnības

 

Ilmārs Šlāpins

 

Aptaujājot mūsdienu latvieti, vērojot viņa domas, izteikumus un uzvedību publiskajā telpā, esam apkopojuši spilgtākās un visbiežāk minētās nacionālās īpatnības, kas atsedz noteiktu nacionālā paštēla slāni Latvijas valsts simtgadē. Šī ir rokasgrāmata, kas atklāj nacionālās īpatnības ar latvietim tik raksturīgo humora izjūtu un taktu. Grāmata, kurai jābūt katrā mājas plauktā, jo latvieti taču vienmēr ir interesējusi atbilde uz kutinoši dziļo un aizkustinoši naivo jautājumu "Kas es esmu?".

Deviņu vīru spēks : stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem, 1918–1940

 

Grāmata "Deviņu vīru spēks. Stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem 1918-1940" ir stāsts par deviņiem izciliem cilvēkiem, kuri bija drosmīgi un uzņēmīgi - par cilvēkiem, kuri izveidoja un attīstīja Latvijas valsti, pēc kara izpostītajā teritorijā atjaunojot kārtību un dodot iespēju iedzīvotājiem veidot labklājību. Bijušo Ministru prezidentu biogrāfijas, viņu sabiedriskās un politiskās dzīves apraksti, kas papildināti ar vēsturnieku komentāriem, laikmeta raksturojumu, dzimtas pārstāvju atmiņām un informāciju no periodikas, kā arī ilustratīviem materiāliem grāmatā apkopoti pirmo reizi.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Atmiņu nesējs : Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija

 

Katalogā atspoguļota latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa pēckara gados trimdā izveidotā kolekcija, kas sākotnēji bija pamatā viņa radītajam "Latviešu muzejam" Vācijā. Atmodas procesu iedvesmots, 1990. gadā G. Graudiņš savu kolekciju atveda uz Latviju un pārliecināja toreizējo Latvijas PSR Valsts Kultūras komiteju izveidot Latvijas kultūras muzeju "Dauderi". Kolekcijā ir ap 7000 priekšmetu un tie ir daudzveidīgi gan no priekšmetu tipa, gan tēmas, gan hronoloģijas viedokļa. Katalogā līdz ar aprakstiem publicēti 352 priekšmetu – apbalvojumu, sadzīves un mākslas priekšmetu, mēbeļu, grāmatu – attēli, arī dokumenti un fotogrāfijas. Vairums priekšmetu sniedz priekšstatu par vēsturiskām relikvijām, kas, dodoties bēgļu gaitās, paņemtas līdzi no Latvijas. Izdevumu ievada īss paša kolekcionāra dzīves gājuma apraksts.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Lielā iedvesmas grāmata

 

Gundega Skudriņa

 

Svinību radītājas Gundegas Skudriņas “Lielā iedvesmas grāmata” ir dzīves svinēšanas un baudīšanas ceļvedis. 260 prakstiskas svētku iedvesmu epizodes ar cienastu receptēm un notikumu padomiem vienkāršā un skaistā veidā atklāj dabas, ģimenes un fantāzijas viesību radīšanas mākslu.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku 

 

VIII grāmata. Leģenda ir stāsts par neparastu notikumu, vietu vai personību. Mūsu vēsture, mūsu zeme, mūsu cilvēki — tūkstošiem mazu leģendu vienā... Grāmatā stāstīts par cilvēkiem un tautas varoņiem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē un dara Latviju lielāku. Grāmatā ievērots hronoloģiskais princips - aprakstīti cilvēki un notikumi, sākot no senatnes līdz mūsdienām.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos

 

1.sējums. Grāmata "Būvniecība Latvijā 1918-2018" satura un apjoma ziņā uzskatāma par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā. Pirmajā sējumā ietverta informācija par ievērojamāko infrastruktūras objektu un ēku celtniecību, speciālistu izglītošanu un būvzinātnes attīstību Latvijā līdz 1940. gadam.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Latvieša māja

 

Janīna Kursīte

 

Kāpēc latvieša un kāpēc māja? Māju un zemes piederības jautājums. Pētījumi par latvieša māju. Laime un māju sajūta. Ceļš no mājām un uz mājām. Celšana un kosmogonija jeb pasaules radīšana. Dievību un garu mājvieta. Buramvārdi, buramdarbi un ēkas. Sakrālā - profānā telpa. Ainavas un kulturainavas meti. Māju apkārtne un ēku izvietojums. Ēku projektēšana. Namdaris - demiurgs? Apmetņu veidi. no pasaules līdz konkrētai telpai : mājokļa ideja. Dzīvojamās telpas sadalījums. Skaitļu un krāsu simbolika. Koka ēku ornaments. Mājas ārpuses - iekšpuses semiotiskie aspekti. Mājvārdi. Koka laikmets un ēku dzīvība. Ēku semiotika : Svētupes apkaime. Sava māja svešatnē. Celtniecības terminoloģija. Lauku sēta un latviskums. Māju vārdene.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Vienīgā fotogrāfija [videoieraksts]

 

Brigita Eglīte

 

Kurš gan nav redzējis Viļa Rīdzenieka pazīstamo fotogrāfiju - Latvijas valsts proklamēšana 1918.gada 18.novembrī. Bet kāpēc tik unikālu brīdi fotogrāfs iemūžināja tikai vienā fotogrāfijā? Balstoties vēstures liecībās un dokumentos, ar vēsturnieku palīdzību tapusi Latvijas Republikas 90. gadskārtai veltīta filma. Īsmetrāžas aktierfilma "Vienīgā fotogrāfija" ir mēģinājums restaurēt 1918. gada vēsturiskos notikumus – to, kā daži cilvēki vienas nakts un pus dienas laikā piepildīja visas latviešu tautas ilgi loloto sapni par neatkarību.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza

 

Sandra Kalniete

 

"Es lauzu. Tu lauzi. Mēs lauzām. Viņi lūza" stāsta par Latvijas tautas fronti no tās tapšanas 1988. gada vasarā līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai 1990. gada 4. maijā. Gandrīz vai dienasgrāmatas formā uzrakstītā grāmata ir stāsts par mūsu tautas trešo Atmodu un cilvēkiem, kas veidoja un vadīja šo divsimt tūkstošu biedru lielo organizāciju. Baltijas tautu kustības 1990. gada pavasarī ne tikai atjaunoja 1940. gadā okupēto un anektēto Baltijas valstu neatkarību, bet arī satricināja Padomju Savienības pamatus, un 1991. gada decembrī šī ļaunuma impērija sabruka.

 

Eksemplāri bibliotēkā

100 gadi 100 kartēs

 

Jānis Barbans

 

Grāmata iepazīstina ar interesantākajām, neparastākajām un nozīmīgākajām ar Latviju saistītajām kartēm no 1918. gada līdz mūsdienām. Kartes, stāsti un fotogrāfijas parāda mūsu valsts likteņgaitas no visdažādākajiem skatupunktiem un ikvienam ļaus atrast kaut ko personīgu un tuvu.

 

Eksemplāri bibliotēkā


Latvijai 100

 

Pēteris Apinis

 

Patiesībā šī grāmata ir "Latviešu stāsti fotogrāfijās". Pats autors saka: "Grāmatā centos pastāstīt par Latviju. Bet Latvija ir kaut kas plašāks par 64 tūkstošiem kvadrātkilometru. Centos ievietot attēlus par latviešiem Pirmā pasaules kara bēgļu gaitās, par latviešiem Padomju Krievijā, latviešiem Otrajā pasaules karā, latviešiem plašajā pasaulē. Latvija ir gan Rīga, gan Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale un Sēlija. Tādēļ katrā gadā un, iespējams, katrā atvērumā esmu centies ievietot attēlus no dažādiem novadiem, nereti tādējādi ignorējot labus attēlus no vietas, ko jau pārstāv kāds cits attēls. Esmu centies panākt, lai iespēju robežās katrs novads un pagasts būtu grāmatā pārstāvēts ar kādu attēlu".

 

Eksemplāri bibliotēkā 

Matīss meklē Latviju : aizraujošs zēna ceļojums Latvijas vēsturē

 

Valdis Klišāns

 

Stāsts par kādu Rīgas pamatskolas skolēnu Matīsu, kas ar jauno izgudrojumu - hrononavigatoru - dodas aizraujošā ceļojumā pa Latvijas pagātni. Viņš vēlas uzzināt, kad un kā radusies Latvijas valsts. Ar hrononavigatora palīdzību Matīss nonāk gan senajā Kursā un viduslaiku Rīgā, gan Kurzemes hercogistē un Zviedrijas karaļa pārvaldītajā Vidzemē. Matīss meklē Latviju arī Latgalē poļu varas gadsimtos un 19.gs. Rīgā. Ceļojumā skolēns sastop ievērojamus cilvēkus. Katrā laikmetā Matīss atrod pa kādai daļai no mūsdienu Latvijas.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Seno rotu kalve : rotu kalšanas ABC

 

Daumants Kalniņš

 

D.Kalniņa grāmatu veido aizraujoši stāsti par rotkaļa ceļu uz seno rotu kalvi. Tajā apskatīti seno latgaļu vēstures, mitoloģijas un rotu semantikas jautājumi. Grāmatā atspoguļota paša meistara pieredze un doti praktiski padomi tiem, kas paši grib izmēģināt roku rotu kalšanā.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Mans bagātības pūķis : latviešu mitoloģiskās teikas: dzīļu psiholoģijas skatījums

 

Evija Volfa Vestergārda

 

Grāmata aicina lasītāju doties ceļojumā pa iztēles zemi. Vēstot par bagātības pūķi, vilci un citām būtnēm, kas dzīvo latviešu mitoloģiskajās teikās, tā vienlaikus ļauj ieskatīties teiku stāstītāju un šodienas lasītāju iekšējā pasaulē. Tas ir rosinājums iepazīt teikas, kas vienlaikus arī veicina mūsu spēju veidot jaunus stāstus par bagātību, vērtībām un labklājību. Dziļi simboliskās ilustrācijas, kuru autore ir pazīstamā latviešu gleznotāja Ilze Avotiņa, stimulē iztēli, padarot ceļojumu vēl auglīgāku.

 

Eksemplāri biblotēkā