IZSTĀDE: Latviešu ornamentu spēks

 

Valmieras integrētajā bibliotēkā jauna izstāde! Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, smelsimies spēku un iedvesmu mūsu tautas rakstos, tautastērpos, mitoloģijā.

Raksta titulbildē labajā pusē: Latvijas karte, glabāta Valmieras bibliotēkā no 1919.gada.

 

Latvju raksts un zīmes : baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika

 

Valdis Celms

 

Mākslinieka dizainera un semiotikas pētnieka V. Celma grāmata ir par latvju raksta zīmēm un to izpratni, kā arī lietojuma un jēgas atjaunotni mūsdienu un tradicionālās kultūras situācijā. Vienlaikus tā ir arī grāmata par pašu rakstu - tiem principiem un likumībām, kas zīmes sakārto vienotā veseluma kopainā.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Mežģīņu mantojums Latvijā : praktiskā grāmata

 

Dagmāra Prīberga

 

D. Prīberga, balstoties uz zināšanām, ilggadējo pieredzi mežģīņu darināšanā, tautas lietišķās mākslas studijas "Bārbele" vadīšanā, Latvijas muzeju krājumu un amatu meistaru prasmju apzināšanā, kā arī organizējot prasmju mācības dažādās auditorijās, veikusi pētījumu, kas papildināts ar praktisku mācību materiālu. Grāmatā dots mežģīņu darināšanas Latvijā īss vēsturisks apskats, mežģīņu raksturojošie faktori un mežģīņu tehnoloģiju izpēte un analīze.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā

 

Janīna Kursīte

 

Saturs: Mītiskajā Baltijas laikā un telpā. Mītiskais laiks latviešu folklorā. Mātes baltu un Baltijas somugru folklorā un literatūrā. Mītiskā Daugava. Metāli latviešu folklorā. Nauda. Savvaļas augi mītiskajā tradīcijā. Noslēpumainais āmulis un Jāņa zāles. Dievības, gari un koki. Latviešu ēdieni. Dievību un cilvēku dzērieni. Mīlestības un nāves ceļš latviešu folklorā. Miegs un sapņi tradicionālajos priekšstatos. Sapnis latviešu literatūrā. Talismani, amuleti, fetiši senāk un tagad. Jaunā folklora un Krēmars. Mītiskais un nacionālā identitāte 19.gadsimta latviešu literatūrā. Nacionālā ainava 19. gadsimta latviešu literatūrā un mākslā. Un citas tēmas

 

Eksemplāri bibliotēkā

Ansis Cīrulis. Saules pagalmos : katalogs

 

Katalogā publicētais un sistematizētais materiāls pirmo reizi sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar mākslinieka A. Cīruļa (1883-1942) daudzpusīgajām mākslinieciskajām izpausmēm un viņa radošās darbības galveno mērķi un sūtību - veidot nacionāli savdabīgu un vienlaikus laikmetīgu mākslas stilu. Mākslinieka radošais gars izpaudās ļoti daudzās mākslas jomās: glezniecībā, grafikā, dizaingrafikā, interjeru un mēbeļu projektos, vitrāžās, dekoratīvos sienu gleznojumos. Nenovērtējams ir A. Cīruļa ieguldījums latviešu nacionālās tekstilmākslas skolas veidošanā.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Latviešu etnogrāfiskā izstāde, 1896

 

Grāmata vēsta par 1896. gada Latviešu etnogrāfisko izstādi. Pasākumu organizēja Rīgas Latviešu biedrība (RLB) un to atklāja 1896. gadā kā X Viskrievijas arheoloģiskā kongresa sastāvdaļu. Grāmatas pamatā ir šīs izstādes katalogs un pētnieciskie raksti. Izdevumu sagatavoja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieki. Ir tapis iespējami aptverošs izstādes eksponātu publicējums.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā

 

Anete Karlsone

 

Eksemplāri bibliotēkā

Latvieša cimdi

 

Maruta Grasmane

 

Grāmata veltīta latviešu etnogrāfiskajiem cimdiem. Autore izvēlējusies 177 no 18. gs. līdz 20. gs. sākumam tapušus cimdus, kuri vislabāk raksturo dažādu Latvijas novadu cimdu adīšanas tradīcijas.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Ornaments : ceļvedis latvisko zīmju pasaulē

 

Daina Kraukle

 

D. Kraukles grāmata palīdzēs ielūkoties latviešu tautas mākslā, mācīties atklāt ornamenta simbolisko nozīmi un ikdienā izmantot latvisko zīmju spēku. Izdevums noderēs, lai izprastu latvisko dzīvesziņu, apgūtu zīmju valodu un saprastu latviešu tautas pastāvēšanas stipros pamatus.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis

 

Anete Karlsone

 

Eksemplāri bibliotēkā