Klausieties stāstus

Stāstīšana ir tikpat sena kā cilvēku valoda. Kamēr cilvēki neprata rakstīt, stāsts bija galvenā vēstījuma nodošanas forma. Mūsdienās stāstīšanas tradīcija ir nozīmīga kultūras mantojuma vērtība. Tas ir kolektīvās atmiņas stiprināšanas un saglabāšanas veids, kas var kalpot vietējās kopienas saliedēšanai un starppaaudžu dialoga veicināšanai. Visā Eiropā stāstīšanas tradīcijas tiek saglabātas, attīstītas un koptas īpašās stāstnieku skolās un festivālos. Meistarīgi stāstnieki spēj ne tikai izklaidēt ar saviem stāstiem, bet arī sniedz dziļus dvēseles pārdzīvojumus, tā bagātinot klausītāju emocionālo pieredzi.
Jau kopš 2009. gada Valmieras bibliotēka ir iesaistījusies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā" Stāstu bibliotēkas" un pulcina valmieriešus uz stāstu pasākumiem.
2014. gada rudenī Valmierā aizsākās Vidzemes stāstnieku skolas projekts, kuru rīkoja Vidzemes kultūras un mākslas biedrība Hartas. Šajā skolā stāstīšanas prasmes papildināja arī bibliotēkā izauklētie stāstnieki: Agita, Tatjana un Anastasija.

Šeit varat noklausieties stāstu par Konservatorijas zirgu un par Krāču kakta velnu. Tie izskanēja Vidzemes stāstnieku skolas noslēguma eksāmenā.

 

 

Vairāk par Vidzemes stāstnieku skolu varat lasīt šeit