Lai ietekmētu procesus, jāiesaistās arī jauniešiem!

Lai iedvesmotu jauniešus politiskajai līdzdalībai, pagājušās nedēļas izskaņā, 20. februārī, Valmieras integrētajā bibliotēkā notika Strukturētā dialoga (SD) Vidzemes reģionālā konference. Tajā jaunieši kopā ar pašvaldību lēmumu pieņēmējiem izstrādāja idejas par dažādiem politiskiem pasākumiem un iedvesmojās no Vidzemes labās prakses piemēriem jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanā.

Valmieras domes priekšsēdētājs Jānis Baiks iedvesmoja jauniešus nebaidīties pieļaut kļūdas un nekad nepadoties pēc pirmajām neveiksmēm, jo ne vienmēr viss izdodas ar pirmo reizi. Arī tagadējā Mazsalacas novada domes priekšsēdētāja Harija Rokpelņa projekts par tenisa laukuma izveidi sākotnēji netika īstenots, bet gan dažus gadus vēlāk. Turklāt Harija dzīvesstāsts par savas pašvaldības pamanīto Harija degsmi jauniešu vecumā un vēlmi uzlabot apkārtējo vidi, kas tagad rezultējusies Mazsalacas novada domes priekšsēdētāja amatā viņa 28 gados, šķita gana iedvesmojošs piemērs ne tikai jauniešiem.

Jauniešu lietu speciāliste Ilze Vanaga dalījās ar Gulbenes novada pieredzi par pagastos dzīvojošo jauniešu iesaistīšanu Gulbenes novada jauniešu stratēģijas izstrādē. Lai gan ikdienā jaunieši paši neizmanto šo stratēģijas dokumentu, darbā ar jaunatni iesaistītajiem ir nepieciešamas kopīgas vadlīnijas jauniešu aktualitāšu plānošanā. Un kā uzsvēra Valmieras un Mazsalacas domju priekšsēdētāji, “lai ietekmētu vietējos procesus, arī mums pašiem ir jāiesaistās!”.

Arī Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pārstāve Laila Gercāne norādīja uz jauniešu svarīgumu reģiona topošajos plānošanas dokumentos. Savukārt Ritvars Bogdanovičs dalījās pieredzē par VPR projektu “Jaunieši un demokrātija”, kas Zviedrijas un Latvijas jauniešiem palīdzējis apjaust dažādos demokrātijas procesus abās valstīs.

Konferences dalībnieki balsoja par aktuālākajiem priekšlikumiem, kas apkopoti visās Vidzemes SD diskusijās “Kafija ar politiķiem” Burtnieku, Gulbenes un Madonas novados un Valmieras pilsētā (skatīt ŠEIT). Tika plānoti arī jauni pasākumi, ko jaunieši vēlētos īstenot kopā ar politiķiem un deputātiem - kopīgas neformālas tikšanās “Ceļš uz pašvaldības sirdi” un “Bez šlipses”, fotosienas, Politikas dienas, mini konkursi un daudz kas cits.

Nobeigumā sakām paldies Latvijas Jaunatnes padomei par iespēju satikties Vidzemes jauniešiem ar lēmumu pieņēmējiem, Valmieras integrētajai bibliotēkai par viesmīlību konferences uzņemšanā mājīgajās telpās un Valmieras Tūrisma informācijas centram par skaistajiem suvenīriem!

Vidzemes SD konference tiek organizēta un finansēta projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Vairāk par SD atradīsiet LJP mājas lapā www.ljp.lv.

Papildu informācija: Gundega Siliņa, Valmieras novada fonds
Tālrunis: 27820430; e-pasts: [email protected], http://www.vnf.lv