Lekcija "Mūsdienu sabiedrība: no modernitātes līdz šodienai"

Valmieras bibliotēka uzsāk publisko lekciju- sarunu ciklu programmas NORDPLUS apstiprinātā projekta NPAD-2015/100027 "CreaDream Forum in Library" jeb "Radošo Sapņu forums bibliotēkā" ietvaros.

Aicinām  6. oktobrī plkst. 17.30 uz lekciju - sarunu ar lektori, kultūras socioloģi Dr. sc.Soc. Dagmāru Beitneri-Le Gallu. Tā būs saruna par mūsdienu sabiedrību. Par modernitātes jauninājumiem: naudsaimniecību, urbanizāciju un industrializāciju. Kā mainījušies dzīves standarti, vērtības un normas laika gaitā.

Ieeja bez maksas