Literāro tekstu tulkošanas meistardarbnīca VALMIERAS PERFORMANCE 2015

Aicinām radošus jauniešus, kuri pārvalda angļu, vācu vai krievu valodu pieteikties literāro tekstu tulkošanas meistardarbnīcai Valmieras integrētajā bibliotēkā no š.g. 21.–23. septembrim. Meistarklases vada: Sergejs Moreino.

Pasākumu rīko Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Europe Direct informācijas centru Valmierā.

Prasības pretendentiem:

  • angļu, vācu vai krievu valodas pārzināšana;
  • iesūtīt savus literāros mēģinājumus un pieteikumu uz e-pastu [email protected]  līdz 13. septembrim.
  • piedalīties tulkošanas darbnīcā no sākuma līdz tās noslēgumam, neizlaižot nevienu sesiju.

 

Meistardarbnīcas programma

21.09
Iepazīšanās diena

10.00-11.30
Darbnīcas vadītājs stāsta par sevi, dalībnieki stādās priekšā, stāsta par sevi. Saruna par autoritātēm literatūras jomā, par tulkoto literatūru un literatūru svešvalodās.

11.45-13.15
Rediģēšanas darbs. Tulkojumu piemēri, to vērtēšana, labošana, pilnveidošana. Klasiskie un mūsdienu tulkojumi abos virzienos (latviešu valodā un no latviešu valodas).

14.00-15.30
Tulkojuma no nepazīstamas valodas rediģēšana. Intuīcija, nojaušana. Vispārīgie formālie noteikumi, teksta iekšēja harmonija. Dalībnieki izvēlās tekstu tulkošanai.

22.09
Eiropas diena

10.00-11.30
Atdzejošana no labi pazīstamas valodas. Angļu valoda, J. Džoiss. Krievu valoda, Hamdams Zakirovs (Helsinki). Atdzejošana no mazpazīstamas valodas. Vācu valoda, P. Celāns.

11.45-13.15
Atdzejošana no mazpazīstamas valodas. Vācu valoda, J. Bobrovskis. Atdzejošana no nepazīstamas valodas. Poļu valoda, Č. Milošs. Lietuviešu valoda, S. Geda.

14.00-15.30
Iepazīšanas ar Valmieras dzejnieci Dainu Sirmo. Autores lasījumi, jautājumi, saruna, atdzejošanas mēģinājumi. Dalībnieki apspriež savus darbus.

23.09
Raiņa diena

10.00-11.30
Parindeņa veidošanas tehnika. Raiņa lugas “Spēlēju, dancoju” fragments. Sinonīmu precizēšana, intonāciju apraksts. Citu autoru tekstu piemēri (O. Vācietis, U. Bērziņš, J. Kunnoss).

11.45-13.15
Parindeņa veidošanas tehnika (turpinājums). Raiņa lugas “Uguns un nakts” fragments. Vēsturiskā konteksta noskaidrošana, detaļu hierarhija, svarīgais un nesvarīgais kontekstā.

14.00-15.30
Valodas slāņi, pastāvīgie un mainīgie komponenti. Stilizācija, hronoloģiski attālināto tekstu tulkošana. Rainis modernajā pasaulē. Dalībnieki gatavojas uzstāties.

17.00-18.00
Atskaites lasījumi

 

Par meistardarbnīcas vadītāju:

Grūti teikt, vai tas ir labi vai slikti, bet itin viss mūsu dzīvē –
darbs, bizness, diplomātija, pat draudzība un mīlestība -
nav iedomājams bez savdabīgām valodas prasmēm,
katrā gadījumā ļoti īpatnējām un visai mainīgām;
saprast, kā notiek citu vai mūsu pašu vārdu
uztveršana un interpretēšana nozīmē kļūt
par tulkotāju un dažreiz par atdzejotāju”
/ Sergejs Moreino/

 

 

Sergejs Moreino (1964) ir viens no pazīstamākajiem krievu valodā rakstošajiem laikmetīgās dzejas meistariem un atdzejotājiem.
Sergejs Moreino atdzejojis Aleksandra Čaka, Ojāra Vācieša, Ulda Bērziņa, Jāņa Rokpeļņa, Klāva Elsberga, Jura Kunnosa un citu latviešu dzejnieku dzeju. Publicējis vairāk kā 120 darbus, kas lasāmi krievu un latviešu valodā gan Latvijas, gan Krievijas, gan Izraēlas un Igaunijas izdevumos. Arī interneta vidē tiek publicēti dzejas darbi, esejas un tulkojumi no latviešu, vācu un poļu valodām. Pēdējos gados S.Moreino pievērsies arī prozas rakstīšanai.

Plašāku ieskatu iegūsiet izlasot intervijas :
"Sergejs Moreino: Dzejai jāsagādā kaifs kā kafijai vai vīna glāzei"
"Moreino pērlīšu spēles. Sergejs Moreino "Frāze un līdzsvars"
"„ir jāatzīst, ka neeksaktās zinātnes ir cietušas briesmīgu fiasko”"

Vadījis vairākas meistardarbnīcas, tajā skaitā:

Literārās akadēmijas seminārā "Matris Lingua" (Rīga), Piejūras pilsētu literārajā akadēmijā (Ventspils), Austrumlatvijas literārā akadēmijā (Daugavpils), Poznaņas universitātē (Polija), Slāvu universitātē Erevānā (Armēnijā), Kaļiņingradas universitātē u.c. Vairāk skatīt:

Meistardarbnīcas:

http://www.rakstu.lv/aktualitates/2014/06/12/no-16.-l%C4%ABdz-20.-j%C5%ABnijam-norisin%C4%81sies-semin%C4%81rs-matris-lingua/

http://www.poznan.pl/mim/studia/siergiej-moreino-lotwa,p,12973,21512,21761.html

http://du.lv/lv/fakultates/hf/austrumlatvijas_literara_akademija

http://gazeta.rau.am/index.php?bid=1048