Mazsalacas stāsti 2

16.jūnijā Mazsalacas pilsētas bibliotēkā otro reizi kopā sanāca mazsalacieši (gan šeit dzimušie, gan tie, kuri Mazsalacu par savu dzīvesvietu izvēlējušies salīdzinoši nesen), lai atcerētos un pastāstītu savu Mazsalacas stāstu.

Šoreiz izvēlētā tēma bija mājas un cilvēki, tāpēc katrs dalībnieku stāsts bija kā īss kādas ēkas, mājas vai mājvietas vēstures konspekts un reizē bērnības atmiņas, pieminot arī tur dzīvojošos cilvēkus un ģimenes. Katrs no stāstiem bija ļoti īpašs, jo ietvēra sevī personīgu vēstījumu, piemēram, stāsti par Ores namiem; barakas tipa māju, kas atrodas pretī Vecajai slimnīcas ēkai; vecajām Mazsalacas dzirnavām un “Lieljāņiem”- mājām, kuras uzceltas un atrodas enerģētiski spēcīgā vietā un pirms pieciem gadiem sagaidījušas savus jaunos īpašniekus. Daži no dalībniekiem bija īpaši gatavojušies un līdz paņēmuši senas un vērtīgas fotogrāfijas, kurās redzamas stāstos pieminētās Mazsalacas ēkas un to iemītnieki. Pasākuma noslēgumā izskanēja arī daži jautri atgadījumi no vēstures un dzīves.

Abpusēji vienoties visi stāsti tika ierakstīti diktafonā, lai vēlāk tos varētu pārrakstīt teksta formātā, tā papildinot bibliotēkas novadpētniecības krājuma materiālus.

Pasākumu vadīja stāstniece Agita Lapsa un tajā ne tikai kā dalībnieki, bet arī kā fotogrāfi piedalījās Voldis un Spodra Purviņi. Paldies Nellijai un viņiem, jo tas bija patīkams pārsteigums. Būs arī kvalitatīvas fotogrāfijas! Paldies arī visiem stāstniekiem- pasākuma dalībniekiem!

Visus interesentus aicinām uz nākamo stāstu pēcpusdienu 13.jūlijā plkst.14:00, kuras laikā tiks stāstīti stāsti par Mazsalacas darbnīcām un amatniekiem.

Jāpiemin, ka jūnijā noslēdzās „EUROPE DIRECT” informācijas centra Valmierā 2015.gadā rīkotais konkurss par labāko ideju pasākumam „Eiropa pasaulē” Ziemeļrietumvidzemes informācijas tīkla pašvaldību publiskajām bibliotēkām, kurā piedalījās un līdzfinansējumu pasākuma “Mazsalacas dzīvie stāsti” rīkošanai ieguva arī Mazsalacas pilsētas bibliotēka.

Šī pasākuma ietvaros un arī kā “Mazsalacas stāstu” ilustratīvs papildinājums rudenī bibliotēkā būs apskatāma izstāde “Mazsalacas vēsture. Stāsta fotogrāfijas” un notiks pasākums “Eiropas gads attīstībai. Mazsalacas dzīvie stāsti”, kuru laikā izstaigāsim Mazsalacu, īpašu uzmanību veltot tiem objektiem, ar kuriem saistīti dzīvie stāsti, nostāsti vai atmiņas, lai, apskatot dabā konkrēto ēku, ielu, pagalmu u.tml., klātienē (no stāstītājiem- mazsalaciešiem) dzirdētu interesantu stāstu par notikumiem, kuri te risinājušies.

Aktivitāšu noslēgumā visi “Mazsalacas stāsti” dalībnieki- stāstnieki dosies kopīgā ekskursijā uz Naukšēnu CILVĒKAMUZEJU un PARADĪZESSNIBI.

Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja Zane Berga

Fotogrāfijas no pasākuma apskatāmas šeit.