Projekts “Eiropa pasaulē. Mazsalacas dzīvie stāsti”

Arī šogad Mazsalacas pilsētas bibliotēka piedalījās „Europe Direct” informācijas centra Valmierā rīkotajā konkursā Ziemeļvidzemes bibliotēkām par labāko ideju pasākumam un kļuva par vienu no uzvarētājām, kurām balvā līdzfinansējums pasākuma rīkošanai.

            Projekta  “Eiropas pasaulē. Mazsalacas dzīvie stāsti” mērķis ir aktualizēt mutvārdu un dzīvās vēstures (aculiecinieku stāstu) nozīmību un tās lomu Mazsalacas nesenās vēstures pētniecībā un saglabāšanā, kā arī rosināt dažādu paaudžu mazsalaciešus dot savu ieguldījumu un piedalīties dzīvās vēstures veidošanā un saglabāšanā.

            Projekta ietvaros jau kopš maija ar stāstnieces Agitas Lapsas iniciatīvu bibliotēkā kopā pulcējās cilvēki, kuri stāstīja stāstus un dalījās atmiņās par to, kāda ir bijusi Mazsalaca agrāk, kādi notikumi šeit risinājušies, kā laika gaitā mainījusies pilsētas vide un iedzīvotāji. Pavisam notikušas jau 8 stāstnieku tikšanās par dažādiem tematiem, piemēram, Mazsalacas ēkas, amati un darbnīcas, personības  u.c., bet izlases veidā apkopotas pašu stāstnieku atnestās fotogrāfijas, kas visiem bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem visu novembri apskatāmas izstādē “Mazsalacas vēsture. Stāsta fotogrāfijas”.

            Galvenā aktivitāte projektā bija 5.novembra pasākums “Eiropa pasaulē. Mazsalacas dzīvie stāsti”, kura laikā izstaigājām daļu Mazsalacas, īpašu uzmanību veltot tiem objektiem, par kuriem iepriekš bija stāstīti stāsti- ugunsdzēsēju depo vecajam tornim, Baltajam krogam, Brants dzimtas namam, Marijas Ores elementārskolai, Vītiņu mājai, Saviesīgās biedrības namam, vecajai pagastmājai un Ores mājai. Klātesošie, to skaitā Mazsalacas vidusskolas 11.klase, uzzināja vairākus interesantus faktus ne tikai par ēku vēsturi  un notikumiem, kas šeit risinājušies, bet arī dažus stāstus par dzimtām, kas dzīvojušas šajos namos, un to likteņiem. Piemēram, kā un kāpēc ticis nojaukts ugunsdzēsēju depo vecais tornis, kā nodega bijušais Saviesīgās biedrības nams, kas ir “esiņš” un “pusgalva”, cik maksāja nakšņošana Komecviesnīcā un brauciens no Mazsalacas uz Valmieru 20.gs.30.gados, kam par godu iestādīti ozoli pie vecās pagastmājas, kā kara laikā tika izšķirtas ģimenes u.tml. Pasākuma beigās Saiva pie sevis (Ores mājā) laipni uzņēma stāstniekus un klausītājus,  kuri tika cienāti ar tēju, ūdenskliņģeriem un šokolādes kūku.

            Tā kā stāstu ir bijis ļoti daudz, šai aktivitātei būs arī  turpinājums, kura laikā vairāk uzzināsim par citām Mazsalacas ēkām, stāstīsim stāstus un atcerēsimies notikumus par Āža krogu, Dauguļu aptieku, Bērnu bibliotēkas un pilsētas bibliotēkas ēkām, Sv.Annas Luterāņu baznīcu, Mazsalacas tekstilfabriku u.c.

            Projekta noslēgumā 12.novembrī, par pasākuma rīkošanai piešķirto finansējumu stāstnieki dosies ciemos uz Naukšēniem, lai gūtu jaunus iespaidus un dzirdētu citādus stāstus, kā arī smeltos radošu iedvesmu un spēkus iesākto turpināt.

            Savukārt, projekta “Eiropa pasaulē. Mazsalacas dzīvie stāsti” ietvaros izskanējušie un stāstnieku tikšanās reizēs stāstītie stāsti ir ierakstīti audio formātā un nākamā gada laikā tiks apstrādāti, lai būtu pieejami visiem bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem, bet stāstnieku un citu mazsalaciešu izstādei “Mazsalacas vēsture. Stāsta fotogrāfijas” atvēlētās fotogrāfijas pēc izstādes beigām būs apskatāmas pilsētas bibliotēkā un pieejamas ikvienam apmeklētājam vai vēstures pētniekam.

            Īpašs paldies stāstniekiem- Jānim, Elgai, Saivai un Agitai, bez kuru interesantajiem stāstiem un atmiņām par senajiem notikumiem, šis projekts nebūtu īstenojams, liels paldies pārējiem  klausītājiem un Mazsalacas vidusskolas 11.klasei ar audzinātāju Baibu Meļķi, kuri kopā ar mums izzināja Mazsalacas vēsturi, kā arī fotogrāfiem Spodrai un Voldim Purviņiem, kas notiekošo iemūžināja fotogrāfijās. Fotogrāfijas apskatāmas šeit!

            Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja Zane Berga