Radošo sapņu forums bibliotēkā!

Valmieras bibliotēka septembrī uzsāka dalību projektā "CreaDream Forum in Library" jeb "Radošo Sapņu forums bibliotēkā", kurš ir programmas NORDPLUS apstiprinātā projekta NPAD-2015/100027 ietvaros. Starptautiskais sadarbības (Turku, Somija; Tallina, Igaunija; Valmiera, Latvija) projekts notiks gada garumā, sākot no 1.septembra 2015. gada - 31. septembrim 2016. gadam.  Projekta mērķis ir veicināt laikmetīgās kultūras izpratni sabiedrībā. Projekta moto ir „Be contemporary” jeb „Saproti laika garu un izmanto iespējas”. Izaicinājums: sevis pārvarēšana. Projektā piedalās Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas bibliotekāri, Valmieras Zonta kluba biedres, sabiedrības pārstāvji. Sabiedriski aktīvas sievietes 50+.

Šonedēļ sākušās Creadream mobilitātes aktivitātes Valmieras bibliotēkā. Valmierā viesojas 6 sadarbības partneres no Turku ( Somija) un Tallinas ( Igaunija). Pirmdien 5.oktobrī, tūlīt pēc ierašanās, pēcpusdienā notika Creadream projekta vadības grupas sanāksme, kurā runāja par projekta atskaišu veidošanu, projekta finansiālajiem aspektiem un par dažādām publikas iesaistīšanas metodēm. Mācījās arī pašas projekta dalībieces. Sanāksmē no Valmieras projekta puses piedalījās Anita Apine, Līga Vītola un Daiga Rokpelne. Fotogrāfijas no tikšanās apskatāmas šeit!

6. oktobrī plkst. 17.20 notiks pirmā publiskā lekcija - sarunu ciklā programmas NORDPLUS apstiprinātā projekta NPAD-2015/100027 "CreaDream Forum in Library" jeb "Radošo Sapņu forums bibliotēkā" ietvaros.  Lektores- kultūras socioloģe Dr. sc.Soc. Dagmaras Beitneres- Le Gallas lekcija " Mūsdienu sabiedrība: no modernitātes līdz šodienai". Tā būs saruna par mūsdienu sabiedrību. Par modernitātes jauninājumiem: naudsaimniecību, urbanizāciju un industrializāciju. Kā mainījušies dzīves standarti, vērtības un normas laika gaitā. Ieeja bez maksas.