Rūdolfam Blaumanim - 160

Valmieras integrētās bibliotēkas 1. stāvā līdz janvāra beigām apskatāma izstāde “Rakstniekam, dramaturgam RŪDOLFAM BLAUMANIM – 160”. 

R. Blaumanis ir viens no izcilākajiem latviešu rakstniekiem, kura literārajiem darbiem raksturīga smalka cilvēku psiholoģijas analīze un mākslinieciski ietilpīgs 19. un 20. gs. mijas sabiedrības portretējums. 
R. Blaumaņa proza, dramaturģija un dzeja tapusi laika posmā no 1882. gada līdz 1908. gadam. Šajā gadsimta ceturksnī viņš radījis darbus, kas izpelnījušies plašu un noturīgu lasītāju ievērību, interesei saglabājoties arī 21. gadsimtā. Rakstnieka literārais veikums ir psiholoģiskiem vērojumiem bagāts. Tajā ietilpīgi atspoguļota sava laika sociālā vide, radīts daudzpusīgs latviešu sabiedrības koptēls un izvirzīti eksistenciāli jautājumi. R. Blaumanis savu literāro darbību īstenojis, atrazdamies divu kultūru, vācu un latviešu, ietekmē. Viņa sākotnējie darbi vispirms tapa vācu valodā, bet vēlāk rakstnieks pievērsās latviešu valodai, radot virkni nozīmīgu un mūsdienās hrestomātisku tekstu, kas piederīgi latviešu klasikai un iekļauti Latvijas kultūras kanonā. R. Blaumaņa darbi daudzkārt piedzīvojuši iestudējumus teātros, pēc to motīviem veidotas vairākas spēlfilmas. 

 Pēc Blaumaņa darba motīviem vairākus Latvijas teātru iestudējumus var noskatīties teātris.zip 

 Pēc R.Blaumaņa  darbu motīviem uzņemtās kinofilmas var noskatīties FILMAS.LV

 Lasīt tiešsaistē R.Blaumaņa darbus var portālā letonika.lv