UZMANĪBU! PAGARINĀTS PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ

Pagarināts pieteikumu iesūtīšanas termiņš literāro tekstu tulkošanas darbnīcai "Valmieras performance", kas norisināsies no 21.- 23.septembrim Valmieras integrētajā bibliotēkā. Pieteikumus gaidīsim 18.septembra plkst. 16.00. elektroniskā pasta adrese  [email protected] .

 

Meistardarbnīcas programma

21.09
Iepazīšanās diena

10.00-11.30
Darbnīcas vadītājs stāsta par sevi, dalībnieki stādās priekšā, stāsta par sevi. Saruna par autoritātēm literatūras jomā, par tulkoto literatūru un literatūru svešvalodās.

11.45-13.15
Rediģēšanas darbs. Tulkojumu piemēri, to vērtēšana, labošana, pilnveidošana. Klasiskie un mūsdienu tulkojumi abos virzienos (latviešu valodā un no latviešu valodas).

14.00-15.30
Tulkojuma no nepazīstamas valodas rediģēšana. Intuīcija, nojaušana. Vispārīgie formālie noteikumi, teksta iekšēja harmonija. Dalībnieki izvēlās tekstu tulkošanai.

22.09
Eiropas diena

10.00-11.30
Atdzejošana no labi pazīstamas valodas. Angļu valoda, J. Džoiss. Krievu valoda, Hamdams Zakirovs (Helsinki). Atdzejošana no mazpazīstamas valodas. Vācu valoda, P. Celāns.

11.45-13.15
Atdzejošana no mazpazīstamas valodas. Vācu valoda, J. Bobrovskis. Atdzejošana no nepazīstamas valodas. Poļu valoda, Č. Milošs. Lietuviešu valoda, S. Geda.

14.00-15.30
Iepazīšanas ar Valmieras dzejnieci Dainu Sirmo. Autores lasījumi, jautājumi, saruna, atdzejošanas mēģinājumi. Dalībnieki apspriež savus darbus.

23.09
Raiņa diena

10.00-11.30
Parindeņa veidošanas tehnika. Raiņa lugas “Spēlēju, dancoju” fragments. Sinonīmu precizēšana, intonāciju apraksts. Citu autoru tekstu piemēri (O. Vācietis, U. Bērziņš, J. Kunnoss).

11.45-13.15
Parindeņa veidošanas tehnika (turpinājums). Raiņa lugas “Uguns un nakts” fragments. Vēsturiskā konteksta noskaidrošana, detaļu hierarhija, svarīgais un nesvarīgais kontekstā.

14.00-15.30
Valodas slāņi, pastāvīgie un mainīgie komponenti. Stilizācija, hronoloģiski attālināto tekstu tulkošana. Rainis modernajā pasaulē. Dalībnieki gatavojas uzstāties.

17.00-18.00
Atskaites lasījumi

Vairāk par Valmieras performanci tulkošanas darbnīcu lasīt šeit!