Valmieras bibliotēka īsteno starptautisku sadarbības projektu

Valmieras bibliotēka kopā ar partneriem no Igaunijas, Somijas un Dānijas īstenos projektu FORWARD TOGETHER jeb KOPĀ TĀLĀK. 

Tā ir ERASMUS+  partnerība pieaugušo izglītībai, kas ilgs divus gadus no 01.01.2023 līdz 01.01.2025. Kārdlas pilsētas bibliotēkai ( Hijumā, Igaunija), biedrībai Turku Sieviešu centrs (Turku,  Somija), Ikast kultūras centram  un bibliotēkai ( Ikast-Brande, Dānija), Valmieras bibliotēkai (Valmiera, Latvija) ir veiksmīga sadarbības pieredze kopīgajos projektos kopš 2014. gada (NORDPLUS ADULT)

Projekta KOPĀ TĀLĀK pirmā aktivitāte - starptautiskās projekta darba grupas tikšanās 3 dienu seminārā Turku ( Somija) laikā no 31.janvāra (ierašanās diena) līdz 3.februārim, 2023. Programmā tika iekļauta 3 bibliotēku apmeklējums, priekšlasījumi, radošās nodarbības, diskusijas un neformālās sarunas, tādejādi realizējot vienu no projekta prioritātēm:  pieaugušo neformālajā  izglītībā iesaistīto darbinieku kompetenču pilnveidošana un apmācības iespēju pieejamības uzlabošana pieaugušajiem.
Somijas bibliotēku pieredze liecina, ka bibliotēka ir kopienas centrs, kur satiekas dažādu tautību un kultūru cilvēki. Jaunā realitāte izvirza jaunas prasības bibliotēkas darbiniekiem. Igaunijai un Latvijai līdz šim nav bijusi liela pieredze ar kara bēgļiem vai imigrantiem. Toties Somijai un Dānijai tāda ir. Sarunās tika skarta tēma par bibliotēku sociālo misiju:  uzturēt saliedētību sabiedrībā, līdztiesības perspektīvu (tai skaitā imigrantiem), dot un radīt labas un ilgtspējīgas dzīves iespējas. Turku Sieviešu centrs dalījās pieredzē ar somu valodas mācībām imigrantiem. Tikšanās laikā 1.februārī piedalījās Irākas, Kenijas, Somālijas, Bosnijas, Ukrainas imigrantu kopienu pārstāvji, demonstrējot gan savas labās somu, gan angļu valodas zināšanas un stāstot par savu pieredzi jaunas mītnes vietas atrašanā. Pārsteidzoši saturīga bija gan izveidotā foto izstāde Kaarinas pilsētas bibliotēkā, kuru papildināja izstādes varoņu klātbūtne un stāsti. Tikpat interesanta  un pieredzes pārņemt cienīga bija Turku mākslas muzeja attālinātā pedagoģiskā programma 2.februāra seminārā Raisio bibliotēkā, kuras laikā iepazināmies ar vienu no slavenākajiem somu gleznotājiem, viņa darbu un Somijas vēsturi caur senajiem mītiem. 
Visa projekta  mērķis ir iegūt un pilnveidot zināšanas, prasmes un aktivitātes, kā strādāt ar kara bēgļiem, ko viņiem mācīt un kā to darīt. Šis darbs tiks veikts projekta ietvaros organizētajos semināros un darbnīcās.
Projekta uzdevums ir apmācīt vispārējo pakalpojumu sniedzējus (bibliotekārus, pašvaldības iestādēs strādājošos speciālistus, NVO pārstāvjus)-  krīzes situāciju risināšanā iesaistītos speciālistus, brīvprātīgos. Iegūtās zināšanas būs noderīgas, lai dotu spēku un iedvesmu cilvēkiem, kuri strādā ar neaizsargātām personām.
Februāra seminārs Turku bija pirmais no  4 kopīgajām starptautiskas tikšanās reizēm-  semināriem bibliotekāru apmācībai un pieredzes apmaiņai.