„Valsts ir internetā”.

Lai rosinātu sabiedrību izvēlēties e-pakalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti un informētu par e-iespēju daudzveidību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šogad īsteno visaptverošu e-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu „Valsts ir internetā”.

Attīstības plānošanas periodā 2006. - 2013. gadam veikti vairāki nozīmīgi pasākumi, kas ietekmējuši informācijas sabiedrības izaugsmi – sakārtota normatīvo aktu bāze, plašāk kļuvis pieejams internets, ieviests drošs e-paraksts, elektroniskā identifikācijas karte utt. 2015. gadā noslēdzas arī virkne ERAF projektu, kuros tiek izstrādāti vairāk nekā 300 e-pakalpojumi, tādējādi radot jaunus un ērtākus pakalpojumu saņemšanas veidus.

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem vairs nav jāmēro ceļš uz valsts vai pašvaldības iestādi, jāstāv rindā vai jāiekļaujas noteiktā iestādes darba laikā. Tagad saņemt pakalpojumus un iegūt sev nepieciešamo informāciju var visu diennakti mājās, darbā, bibliotēkā vai citā ar datoru un interneta pieslēgumu aprīkotā vietā.

E-pakalpojumu aktualitātes līdz ar kampaņas atklāšanu 11.03.2015. būs pieejamas kampana.latvija.lv– aicinām Jūs  apmeklēt www.latvija.lv (tās sākumlapā uzspiežot uz burta „ē!” labajā malā nokļūs kampaņas vietnē) un uzzināt visu svarīgāko par e-pakalpojumu lietošanu.

Aicinām arī sekot sociālajos medijos:

TWITTER, FACEBOOK, DRAUGIEM.LV