23.novembrī - pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāru seminārs

 

Semināra programma PDF