Filiālbibliotēku darbinieki aizvadījuši apmācības darbā ar grafiskā dizaina platformu Canva

 

Oktobrī Valmieras bibliotēkas 33 filiālbibliotēku darbiniekiem bija iespēja piedalīties kombinētu metožu apmācībās, apgūstot pamatiemaņas darbā ar grafiskā dizaina platformu Canva. Apmācības notika vairākos posmos un zināšanu un prasmju papildināšanai tikai lietotas dažādas mācību metodes. 

Apmācību posmi: 
1. posms - nodarbības nelielās grupās ar praktiskiem izmēģinājumiem divos zināšanu līmeņos - bez priekšzināšanām "Canva - kas tā tāda?" un ar priekšzināšanām "Canva - triki, knifi, iespējas". Patstāvīgs uzdevums.
2. posms - kopīga nodarbība "Pieredzes apmaiņa un idejas". Apmācību novērtējums. 

Apmācību metodes:
Individuālas teorētiskā materiāla studijas, tiešsaistes semināru nodarbības ar praktiskiem uzdevumiem, individuāli veicams mājas darbs ar atgriezenisko saiti, individuālas konsultācijas, demonstrējumi, kopīga nodarbība ar apmācību vērtējumu. 

 

Apmācībās tika nodrošināta sasaiste ar Valmieras novada zīmola vadlīnijām publicitātes materiālu izstrādē. Apmācībās piedalījās 31 filiālbibliotēku darbinieks, aptverot visas novada apvienības. 

Nodarbības organizēja un vadīja Egita Šaicāne, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja (tālr nr. 26661932, e-pasts: [email protected]).

 

Apmācību organizēšana un vadīšana bija darba vidē balstītu mācību posms projekta "BIBLIO – Digitālās  prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem" aktivitātes. Informācija ŠEIT