Konkurss V. Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem"

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu uz Voldemāra Caunes balvu "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem", kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kas vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Konkursu uz Balvu organizē Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. Konkurss tiek organizēts kopš 2007.gada.

Konkursa pieteikums Voldemāra Caunes balvai 2015.gadā "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" iesniedzams Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā (Liepāja, Zivju iela 7, LV-3401) līdz 2015.gada 6.novembrim (pasta zīmogs).

Balvas svinīga pasniegšanas notiks 2015.gada 27.novembrī.

Papildus informācija pa tālruni: 634 24210 un 634 24570

Nolikums un pieteikums