Konkurss Valmieras reģiona 6 novadu publiskajām bibliotēkām novadpētniecības darbā: “Teātra spēlēšanas tradīcija manā pagastā”

 

Konkursa nolikums PDF formā.