LNB sagatavojusi lietotāja rokasgrāmatu "Latvijas periodika portālā Europeana Newspapers"

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi lietotāja rokasgrāmatu "Latvijas periodika portālā Europeana Newspapers". Rokasgrāmata satur informāciju par Latvijas periodisko izdevumu un publikāciju meklēšanas iespējām Eiropas nozīmīgākajā laikrakstu digitālajā kolekcijā.

EUROPEANA NEWSPAPERS

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA (PDF)

https://lnb.lv/sites/default/files/media/resursi/latvijas_periodika_portala_europeana_newspapers_rokasgramata.pdf

 

Europeana Newspapers portālā digitālā formā pieejami vairāk nekā 3500 periodiskie izdevumi, galvenokārt laikraksti. Portāls izveidots Europeana projekta ietvaros un atklāts 2014. gadā. Projekta mērķis ir Eiropas valsts un nacionālo bibliotēku krājumā esošo digitalizēto laikrakstu (18 miljonu lapaspušu) satura apkopošana un bagātināšana izmantošanai Eiropas bibliotēkā un vietnē Europeana. Kolekcijā ir iekļauti arī 103 Latvijas periodiskie izdevumi, kas izdoti laika posmā no 1868. līdz 1955. gadam.

Rokasgrāmatā iekļauta informācija par meklēšanas iespējām Europeana Newspapers, rezultātu kārtošanu un atlasi, kā arī informācijas izguves iespējām.

Izdevumu sastādījusi LNB Periodikas nodaļas galvenā bibliogrāfe fondu izpētes jomā Kristina Papule.