Metodiskā diena jaunajiem Valmieras novada publisko bibliotēku bibliotekāriem Valmierā, 20.04.2022.

 

20.04.2022. Metodiskā diena jaunajiem Valmieras novada publisko bibliotēku bibliotekāriem Valmierā.

9.00 – 9.30  Ierašanās Valmieras bibliotēkā, rīta kafija.

9.30 – 12.00 Iepazīšanās ar Valmieras integrētās bibliotēkas telpām, darbiniekiem, pakalpojumiem.

 

12.00 - 13.00 *Pusdienas pārtraukums.

 

13.00 – 15.30 Tiešsaistes sanāksme visiem Valmieras novada publisko bibliotēku bibliotekāriem

13.00 – 13.30  Informācija par akreditācijai nepieciešamiem dokumentiem.

Kristīne Kīne, Valmieras bibliotēkas direktores vietniece.

13.30.-15.00  Par krājuma, publicitātes un novadpētniecības darba stratēģiju izstrādes darba grupām.

Olga Kronberga, Valmieras bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā

Līga Vītola, vecākā bibliotekāre, eksperte

Egita Šaicāne, Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja

Agita Lapsa, vecākā bibliotekāre, eksperte.

15.00 – 16.00 BIS Alise aktualitātes.  Ilona Budule, Komplektēšanas un automatizācijas nodaļas vadītāja.

15.00 – 15.30 Lietotāju datu ievade

 

15.30 - 16.00 Kolektīva konsultācija jaunajiem bibliotekāriem par bibliotēku summāras uzskaites dokumentiem.

16.00 -16.30 Metodiskās dienas noslēguma diskusija.