Novadpētniecības konkurss “Nozīmīgas personības vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945.-1991.gadam”

 

Valmieras bibliotēkas organizētais profesionālais konkurss Valmieras reģiona 6 novadu publiskajām bibliotēkām novadpētniecības darbā

“Nozīmīgas personības vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945.- 1991. gadam”

 

KONKURSA NOLIKUMS

2021. gadā Valmieras bibliotēka kā Reģiona galvenā bibliotēka izsludina un rīko novadpētniecības konkursu “Nozīmīgas personības vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam” Burtnieku, Beverīnas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalcas un Kocēnu novadu publiskajām bibliotēkām. Materiālu konkursam bibliotēka sagatavo no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. augustam. Atspoguļojums medijos notiek līdz 31. augustam. Konkursa rezultātu apkopojums tiek prezentēts 2021. gada oktobra publisko bibliotēku seminārā. 

 

Konkursa mērķis:

Sekmēt reģiona pašvaldību publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, mantojuma saglabāšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu atbilstoši mūsdienu informācijas tehnoloģiju laikmetam. Rosināt apzināt un veidot materiālus par cilvēkiem, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā, ieņemot vadošos amatus padomju saimniecībās, kolhozos, ciemu un pilsētu izpildkomitejās, kā arī ražošanas uzņēmumos laika periodā no 1945. - 1991. gadam. Vienlaikus konkurss veicinātu dažādu uzziņu avotu, datubāzu un citu informācijas meklēšanas iespēju apgūšanu, izmantošanu un apkopošanu, kā arī sekmēt bibliotēku publicitāti, nodrošinot savākto materiālu pieejamību lietotājiem savās bibliotēkās un Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapas sadaļā “Novadpētniecība”.

 

Konkursa uzdevumi:

 1. Bibliotēkas apzina personības, kuras sniegušas nozīmīgu ieguldījumu vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā, ieņemot vadošos amatus padomju saimniecībās, kolhozos, ciemu un pilsētu izpildkomitejās, kā arī ražošanas uzņēmumos laika periodā no 1945. - 1991. gadam.
 2. Bibliotēkas pēc izvēles izpēta un apkopo atmiņas, dokumentālās un foto liecības par vienas vai vairāku personību dzīvesgājumu.
 3. Bibliotēka izveido saturiski un vizuāli vienotu resursu, kuru noformē teksta dokumenta vai prezentācijas (Power Point) formā. Par īpaši vērtīgiem tiks uzskatīti stāsti, kas fiksēti audio un video formātos, saglabājot tos www.failiem.lv serverī.
 4. Novada bibliotēkas var apvienoties un strādāt pie viena kopīga resursa izveidošanas, katrai veicot savu izpētes daļu.
 5. Konkursa norises laikā dažādos medijos ieteicams atspoguļot un popularizēt novadpētniecības resursus, pētniecības darba rezultātus, tādējādi informējot vietējo kopienu par iegūto materiālu.
   

Iesniegšanas kārtība:

 1. Konkursa dalībnieki apkopoto materiālu iesniedz vērtēšanai līdz 2021. gada 31. augustam, ievietojot to www.failiem.lv un nosūtot resursa elektronisko saiti uz e-pastu [email protected], vai arī iesniedz Valmieras bibliotēkā ar zibatmiņas vai citu datu nesēja palīdzību.
 2. Publikāciju skenētas kopijas no laikrakstu vai novada ziņu izdevumiem un elektroniskajiem medijiem (saite uz rakstu) iesniedz līdz 2021. gada 31. augustam, sūtot uz e-pastu [email protected] .
   

 

Vērtēšana:

Vērtēšana no 2021. gada 1. septembra līdz 15. oktobrim notiek attālināti pēc šādiem kritērijiem:

 1. Iekļauto materiālu formātu daudzveidība un apkopojums (teksts, foto, audio un video).
 2. Papildus tiek vērtēta iegūtā materiāla atspoguļošana novada avīzē, reģionā laikrakstā, bibliotēkas blogā, novada tīmekļa vietnē vai sociālajos medijos.
   

Vērtēšanas komisija:

Komisijas priekšsēdētāja - Agita Lapsa, Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre - novadpētniecības speciāliste.

 

Komisijas locekļi:

 1. Antra Nīgale - Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre,
 2. Kristīne Kīne - Valmieras bibliotēkas direktores vietniece.
   

 

Apbalvošana:

Apbalvotas tiek bibliotēkas. To skaitu nosaka vērtēšanas komisija.