Seminārs bibliotekāriem: Darbs ar bērniem un jauniešiem. Sadarbība novadpētniecības aktivitāšu īstenošanā.

15.03.2023. Valmieras bibliotēkas tiešsaistes seminārs Valmieras novada publisko un izglītības iestāžu bibliotekāriem.

Semināra tēma: Darbs ar bērniem un jauniešiem. Sadarbība novadpētniecības aktivitāšu īstenošanā.
 

Programma

10.00 - 10.10    Semināra atklāšana. Novadpētniecības darbs kā sadarbības rīks starp bibliotēkām un izglītības iestādēm.
Olga Kronberga, Valmieras bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā

10.10 - 10.40    Novadpētniecības darbs skolā. Īstenotie projekti un veiksmīgas sadarbības piemēri.
Ineta Amoliņa, Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja

10.40 - 11.40    Novadpētniecības tematika darbā ar bērniem un jauniešiem - ieskats Valmieras bibliotēkas pieredzē. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja iesaistes platforma “Gadsimta stāsti” un tās sniegtās iespējas novadpētniecībā. 
Agita Lapsa, Valmieras bibliotēkas vecākā bibliotekāre, novadpētniecības darba eksperte.
Praktiskais uzdevums. Iepazīšanās ar digitālo platformu “Gadsimta stāsti”.
Alīna Pūce, Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja.

11.40 - 11.50    Pārtraukums

11.50 - 12.20    Pieredze Cēsu novadā. Cēsu Centrālās bibliotēkas īstenotie pasākumi un aktivitātes, popularizējot novadniekus un novadpētniecību.
Lāsma Vasmane - Mašina, Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja 

12.20 - 12.35    Saruna ar žurnāla “Rīgas laiks” veidotājiem

12.35 - 12.40    ES Informācija. Eiropas eksāmens 2023. 
Malva Šķēle, Valmieras bibliotēkas vecākā bibliotekāre, eksperte, ESIP koordinatore.

12.40 -12.55     Valmieras novada bibliotēku darbs un Latvijas Bibliotekāru biedrības aktualitātes.
Olga Kronberga, Valmieras bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā

12.55 – 13.00    Semināra noslēgums.