Seminārs bibliotekāriem Valmieras bibliotēkā, 27.11.2019.

Valmieras bibliotēka organizē semināru bibliotekāriem 2019.gada 27. novembrī Valmieras bibliotēkā, Cēsu ielā 4.

 

Darba kārtība:

8.45 - 9.45 SIA „Latvijas grāmata“ grāmatu galds

9.45 - 10.15 Novadu bibliotekāru sumināšana nozīmīgās darba jubilejās

10.15 – 11.15 Kultūras informācijas sistēmu centra pakalpojumu aktualitātes. KISC projekta vadītāja asistente Ilma Elsberga un projekta koordinatore Agrita Sagalajeva

11.15 - 11.30 Bibliotēku e-pasūtījumi. Pārmaiņas, attīstība, dinamika un priekšrocības. SIA „Latvijas grāmata“ tirgzinības speciālists Lauris Aišpurs

11.30 - 12.00 Pusdienu pārtraukums

12.00 - 12.45 Latvijas kultūras datu portāla aktualitātes. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte Diāna Rudzīte

12.45 - 13.00 Aktualitātes darbā ar bērniem un jauniešiem. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre Lolita Dreimane

13.15 - 13.30 BIS Alise stunda. Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona Budule

13.30 - 14.00 IFLA un publisko bibliotēku darba stratēģiskie virzieni. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga