Seminārs “Bibliotekāru un skolotāju sadarbība izglītības pārmaiņu procesā”

 

2019.gada 27. martā Valmieras bibliotēkā, Cēsu ielā 4, Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Valmieras pilsētas un starpnovadu latviešu valodas un literatūras skolotāju apvienību rīko semināru “Bibliotekāru un skolotāju sadarbība izglītības pārmaiņu procesā” pašvaldību publisko un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem.

 

Valmieras reģiona publisko un izglītības iestāžu bibliotekāru

seminārs par darbu ar bērniem un jauniešiem

 

Darba kārtība:

9.00-10.00  AK Virja grāmatu galds.

10.00-10.15  “3td E-grāmatu bibliotēka”- jauns pakalpojums Latvijas bibliotēkās. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga.

10.15-11.00  Kompetenču izglītība- kas tā ir un kāda ir bibliotēku loma tajā? Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” eksperte Inese Vilciņa.

11.00-12.15  Grupu darbs: skolotāju un bibliotekāru sadarbības formas izveide jaunā izglītības kompetenču pieejā balstītā izglītības modeļa ietvaros.

12.15- 12.45  Grupu prezentācijas.

12.45- 14.00  Pusdienu pārtraukums.

14.00- 15.30  Saruna par literatūru ar kultūržurnālisti Liegu Piešiņu un rakstnieci Ingu Žoludi.