Seminārs izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem

 

2019. gada 9. oktobrī Valmieras bibliotēka rīko semināru izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem.

 

Darba kārtība:

10.00 - 10.15 Aktualitātes darbā ar bērniem. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Lolita Dreimane

10.15 - 10.45 Stāstījums "EPALE- Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma- pieaugušo izglītības atbalstam". Dalībnieku iepazīšanās ar EPALE piedāvājumu internetā un reģistrēšanās. Projekta "Latvijas EPALE Nacionālais atbalsta dienests" Vidzemes koordinatore Anita Apine

10.45 - 11.30 Kā noformēt Word dokumentus. Valmieras bibliotēkas direktores vietniece Kristīne Kīne

11.00 - 11.15 pārtraukums

11.15 - 11.45 E-pasta pārvaldība un tiešssaistes servisa Mentimeter.com lietošanas principu apguve. Valmieras bibliotēkas direktores vietniece Kristīne Kīne

11.45 – 12.15 pārtraukums

12.15 – 13.00 Darbs ar e-rīkiem. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga

13.00 – 13.30 BIS Alise stunda. Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona Budule