Seminārs izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem 9. maijā

 

Seminārs izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem 2019.gada 9. maijā Valmieras bibliotēkā, Cēsu ielā 4.

 

Darba kārtība:

10.00 - 10.40 “Paaudžu tikšanās. #ŠoreizEsBalsošu #EiropasVēlēšanas2019“ VIBJO«Sudraba zirgs»pārstāvis Ričards Štibe, Europe Direct informācijas centra Valmierā vadītāja Malva Šķēle

10.40 - 11.00 Bibliotekārā darba jautājumi. Valmieras bibliotēkas direktores vietniece, metodiķe Kristīne Kīne

11.00 - 11.15 BIS Alise stunda. Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona Budule un Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas galvenā bibliotekāre Dace Lase

11.15 - 11.30 Darbs ar datu bāzēm. Atsauču noformēšana. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Elīna Švēde

11.30 - 12.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā realizētie pasākumi bērniem. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa

12.00 - 13.00 Pusdienu pārtraukums

13.00 - 14.30 Ekskursija Valmieras muzejā