Seminārs pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāriem 25. septembrī

 

Valmieras bibliotēka rīko semināru pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāriem 2019. gada 25. septembrī Valmieras bibliotēkā, Cēsu ielā 4.

 

Darba kārtība:

9.00 - 10.00  AK Virja grāmatu galds

10.00 - 10.30  Bibliotēku sadarbība un attālinātie pakalpojumi. Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga

10.30 - 11.00  BIS Alise stunda. Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona Budule un Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas galvenā bibliotekāre Dace Lase

11.00 - 11.30  Aktualitātes darbā ar bērniem. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāres Lolita Dreimane un Linda Grundmane

11.30 - 12.30  Pusdienu pārtraukums

12.30 - 14.00  Praktiska nodarbība par News datubāzes izmantošanu. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas bibliotekāre Alīna Pūce