Sirsnīgi sveicam kolēģes nozīmīgās darba jubilejās

 

Grāmata ved mani cauri dzīvei, ar kuru esmu pazīstams pietiekami labi, un vienmēr māca kaut ko jaunu, ko es nezināju un neievēroju cilvēkā. /M. Gorkijs/
 

Sirsnīgi sveicam kolēģes nozīmīgās darba jubilejās:

 

Antru Paegli ar 35 Bērzaines pagasta bibliotēkā nostrādātajiem gadiem

Lolitu Dreimani ar 25 Valmieras bibliotēkā nostrādātajiem gadiem

Ilonu Buduli ar 20 Vidzemes Augstskolas bibliotēkā nostrādātajiem gadiem

Lieni Apsīti ar 10 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā nostrādātajiem gadiem

Daigu Miglavu ar 10 Kauguru pagasta bibliotēkā nostrādātajiem gadiem

Aigu Blumbergu ar 10 Brenguļu pagasta bibliotēkā nostrādātajiem gadiem

Līgu Vītolu ar 10 Valmieras bibliotēkā nostrādātajiem gadiem

Līgu Bujani ar 10 Valmieras bibliotēkā nostrādātajiem gadiem

Antu Bukavu ar 10 Vidzemes augstskolas bibliotēkā nostrādātajiem gadiem